Naujienos

Faktai

 • 2013 metais 118 studentų iš Lietuvos gavo ŠMPF administruojamas stipendijas ir išvyko mokytis į užsienį.
 • Kasmet Erasmus galimybėmis pasinaudoja apie 3,500 tūkstančio Lietuvių studentų, kurių daugiausia vyksta į Vokietiją.
 • 60 milijonų Lt. - tiek lėšų ŠMPF perskirstys ir išmokės įvairiems su švietimu ir tarptautiškumu susijusiems projektams šiemet.
 • 2013 metais ŠMPF organizavo 97 seminarus, konferencijas ir kitokius renginius, kuriuose dalyvavo 25,600 žmonių.
 • Šiemet Lietuvoje laipsnį suteikiančias studijų programas mokosi rekordinis užsienio studentų skaičius - 4618.

Atsiliepimai

 • "Kiekviena kelionė, kiekviena paskaita gali būti naudinga ir net lemiama, jei būsi pasiruošęs išgirsti, atviras susipažinti su šalia esančiais žmonėmis ir pats stengsiesi judėt pirmyn, o ne tiesiog lūkuriuosi kol nusišypsos sėkmė"
  – Tadas Žukas, Teisininkas, Erasmus ambasadorius.
 • "Jeigu žinai, kur važiuoji ir ko nori, gali pasiekti labai daug. Rasti darbą, rasti draugų, užmegzti naujų pažinčių. Gali kryptingai siekti savi tikslų ir gauti viską, kas reikalinga tavo profesinei ateičiai"
  – Giedrė Pranaitytė, VDU studentė
 • "Kai kurie iš mūsų dar prisimena tuos laikus, kai visi buvo mokomi iš tų pačių vadovėlių, savarankiška mintis buvo slopinama. Atsivėrus sienoms, gali semtis patirties iš užsienio kolegų, įgyti labai specifinių žinių ir būti pirmuoju Lietuvoje"
  – Aušrinė Packevičiūtė, Sporto universiteto dėstytoja
 • "Dėkojame už bendradarbiavimą ir pagalbą plėtojant Šiaulių Universiteto tarptautiškumą, studentų ir dėstytojų mobilumą."
  – Rektorius prof. Vidas Lauruška
 • "Džiaugiuosi ŠMPF kolektyvo aktyvia veikla, nuveiktais svarbiais darbais ir gražiais Europoje pripažintais pasiekimais."
  – Dainius Numgaudis, ŠMM Kancleris