Naujienos

Faktai

 • 60 milijonų Lt. - tiek lėšų ŠMPF perskirstys ir išmokės įvairiems su švietimu ir tarptautiškumu susijusiems projektams šiemet.
 • 23% visų profesinio mokymo įstaigų moksleivių, pagal Leonardo da Vinci mobilumo projektus vykusių praktikuotis į užsienį, vyko į Vokietiją.
 • 2007-2013 m. 53.882 asmenys dalyvavo projektinėje veikloje, finansuotoje per ŠMPF.
 • Nuo 2010-ųjų, kai ŠMPF pradėjo administruoti projektą "Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra" (Study in Lithuania), užsienio studentų skaičius Lietuvoje išaugo 58%.
 • 2007-2013 m. įvairiuose mobilumo projektuose dalyvavo 18,510 būsimų ir esamų mokytojų.

Atsiliepimai

 • "Kiekviena kelionė, kiekviena paskaita gali būti naudinga ir net lemiama, jei būsi pasiruošęs išgirsti, atviras susipažinti su šalia esančiais žmonėmis ir pats stengsiesi judėt pirmyn, o ne tiesiog lūkuriuosi kol nusišypsos sėkmė"
  – Tadas Žukas, Teisininkas, Erasmus ambasadorius.
 • "Jeigu žinai, kur važiuoji ir ko nori, gali pasiekti labai daug. Rasti darbą, rasti draugų, užmegzti naujų pažinčių. Gali kryptingai siekti savi tikslų ir gauti viską, kas reikalinga tavo profesinei ateičiai"
  – Giedrė Pranaitytė, VDU studentė
 • "Kai kurie iš mūsų dar prisimena tuos laikus, kai visi buvo mokomi iš tų pačių vadovėlių, savarankiška mintis buvo slopinama. Atsivėrus sienoms, gali semtis patirties iš užsienio kolegų, įgyti labai specifinių žinių ir būti pirmuoju Lietuvoje"
  – Aušrinė Packevičiūtė, Sporto universiteto dėstytoja
 • "Dėkojame už bendradarbiavimą ir pagalbą plėtojant Šiaulių Universiteto tarptautiškumą, studentų ir dėstytojų mobilumą."
  – Rektorius prof. Vidas Lauruška
 • "Džiaugiuosi ŠMPF kolektyvo aktyvia veikla, nuveiktais svarbiais darbais ir gražiais Europoje pripažintais pasiekimais."
  – Dainius Numgaudis, ŠMM Kancleris