EN

Sporto programos

Skelbiamas 2019 m. Sporto rėmimo fondo paraiškų, atitikusių nustatytus formalius vertinimo kriterijus, sąrašas

2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių veiklos sričių projektams įgyvendinti laiku (iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val.) pateiktos net 1226 paraiškos.

 1. fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, paraiškos – 445 paraiškos;
 2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas – 464 paraiškos;
 3. sporto renginių organizavimas – 244 paraiškos;
 4. kvalifikacijos tobulinimas – 73 paraiškos.

Bendra visų projektų prašoma Sporto rėmimo fondo lėšų suma – 66 489 230,00 Eur.

Atlikus paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą, tinkama pripažinta 1041 paraiška.

Įsakymas dėl 2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įėl sigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo.

Paraiškų sąrašus galite rasti čia:

 1. Paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, sąrašas
 2. Visų pateiktų paraiškų sąrašas

Netinkamų paraiškų teikėjai apie sprendimą bus informuoti el. paštu per elektroninę paraiškų teikimo ir vertinimo sistemą.

Visos paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, bus perduotos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui, kurį atliks ekspertai. Atlikus paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą, pareiškėjai bus informuoti apie lėšų skyrimą projektui (per 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos).

 

Skelbiamas 2019 metų kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2019 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Su kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

Išsamios 2019 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti sporto programos Taisyklėse, kurios yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis. Jose išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui.

Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

 • fizinio aktyvumo skatinimas;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 • sporto renginių organizavimas;
 • kvalifikacijos tobulinimas.

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje čia: http://paraiskos.srf.lt

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val

Paraiškos turi būti pildomos lietuvių kalbaParaiškas matyti gali tik registruoti vartotojai. Susipažinti su paraiškos formos pavyzdžiu galite čia.

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2019 m. sausio 1 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2022 m. gruodžio 31 d. (projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai).

Informacija apie 2019 m.  konkursui pateiktas  paraiškas bei jų atitikimą formaliems tinkamumo reikalavimams bus skelbiama interneto svetainėje www.smm.lt ir www.smpf.lt. Sekite informaciją internete.

Informuojame, kad įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos finansavimo sutartys bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

Konsultuojantys asmenys:

 1. Specialistas Alius Ambras, tel. (8 5) 250 7483, el. p. Alius.Ambras@smpf.lt
 2. Specialistė Rasa Kupčiūnaitė, tel. (8 5) 249 7134, el. p. Rasa.Kupciunaite@smm.lt
 3. Specialistė Lina Ramanauskė, tel. (8 5) 219 6547, el. p. Lina.Ramanauske@smm.lt
 4. Specialistė Kristina Raukštienė, tel. (8 5) 249 6602, el. p. Kristina.Raukstiene@smm.lt

Paraiškų teikimas sporto bazių plėtros ir remonto projektams

Paraiškas sporto bazių plėtrai ir remontui galima teikti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai nuo šių metų vasario 25 d. iki balandžio 1 d.

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje, kurios nuoroda skelbiama nuo vasario 25 d. adresu https://www.cpva.lt/sporto-remimo-fondas/kvietimai/686/k21

Konsultuoja Agnė Kiaušienė, tel. (8 5) 251 2727 ir el. p. a.kiausiene@cpva.lt

Dažniausiai užduodami klausimai

Informaciniai renginiai

 1. 2019 m. kovo 4 d. renginys Alytuje.Dalyvių registracija baigta.
 2. 2019 m. kovo 5 d. renginys Kaune. Dalyvių registracija baigta.
 3. 2019 m. kovo 6 d. renginys Klaipėdoje. Dalyvių registracija baigta.
 4. 2019 m. kovo 7 d. renginys Vilniuje. Dalyvių registracija baigta.
 5. 2019 m. kovo 8 d. renginys Panevėžyje. Dalyvių registracija baigta.

Filmuotus pranešimus galite pamatyti čia: RENGINIO VAIZDO PRANEŠIMAI

Kviečiame susipažinti su renginių pranešimais:

2019 m. Kvietimo reikalavimai;

Paraiškos pateikimas;

Projekto biudžetas;

Projekto vertinimas;

Kaip pasiekti projekto tikslą;

Kvietimas sričiai „Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas“.

Statybos darbų rūšis reglamentuojantys teisės aktai

Renginių vietos bus patikslintos užsiregistravusiems dalyviams pagal jų nurodytus kontaktus.

2019 02 07 – Sporto rėmimo fondo programos pristatymo renginys

Dokumentai

Teisės aktai