EN

Narystė

Fondas šiuo metu yra keturių organizacijų narys:

  • Žinių ekonomikos forumas (ŽEF). Žinių ekonomikos forumas — savanoriškas fizinių ir juridinių asmenų, propaguojančių žinių ekonomiką, susivienijimas. ŽEF organizuoja įvairius seminarus, konferencijas, taip pat yra įsteigęs žinių ekonomikos įmonės apdovanojimus, vykdo kitas su žinių ekonomika susijusias iniciatyvas. Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ buvo įkurta 2001 metais, ŠMPF jos narys tapo 2007 m. gruodžio 11 dieną. Daugiau http://www.zef.lt/
  • Akademinio bendradarbiavimo asociacija (ACA). Akademinio bendradarbiavimo asociacija (ACA) yra nepriklausoma Europinė organizacija, kuri savo veiklą skiria švietimo vadybai, analizei ir gerinimui Europoje bei kitose pasaulio šalyse. Švietimo mainų paramos fondas jos nariu yra nuo 2008 m. vasario 12 dienos. ACA šiuo metu priklauso 19  narių Europoje, kurie sudaro nacionalinių agentūrų, atsakingų už švietimo mainų administravimą savo šalyse, tinklą. ACA taip pat turi tris asocijuotus narius ne iš Europos šalių. Daugiau http://www.aca-secretariat.be/
  • Lietuvos projektų vadybos asociacija (LPVA). LPVA pagrindiniai veiklos tikslai yra tobulinti projektų vadybą Lietuvoje, skatinti tokių projektų pažangą, kelti profesionalų, užsiimančių projektų vadyba kvalifikaciją ir pan. LPVA bendradarbiaudama su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje organizuoja įvairius seminarus, susijusius su projektų vadyba, sertifikuoja projektų vadybos profesionalus ir vykdo kitą panašią veiklą. 
    LPVA buvo įkurta 2006 m. rugsėjo 11 d., ŠMPF šios asociacijos nariu tapo 2007 m. liepos 11 d. Daugiau http://www.lpva.lt
  • Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA). Personalo valdymo profesionalų asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas kelti personalo valdymo lygį Lietuvoje. Daugiau apie PVPA rasite čia http://www.pvpa.lt.