LT EN

Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio finansavimas iš valstybės biudžeto pagal pareigybes ir koeficientus sąrašas 2017 metams

 

Pareigybių pavadinimas Maksimalus mėnesinis darbo užmokestis, bruto, Eur*
Direktorius 1349,00
Direktoriaus pavaduotojas 1136,00
Vyr. finansininkas 1100,50
Skyriaus vadovas 923,00
Personalo specialistas 816,50
Teisės specialistas 816,50
Finansų ir apskaitos specialistas 816,50
Finansų ir apskaitos specialistas 781,00
Komunikacijos specialistas 781,00
IT specialistas 781,00
Viešųjų pirkimų specialistas 781,00
Projekto specialistas 781,00
Projektų koordinatorius 710,00
Fondo administratorius 639,00
Padėjėjas bendriesiems reikalams 639,00

* Fondo steigėjo sprendimu leidžiama mokėti papildomą dalį iš kitų finansavimo šaltinių