LT EN
Paaiškėjo, kas administruos sporto projektus

Paaiškėjo, kas administruos sporto projektus

2018-12-21

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus naują kūno kultūros ir sporto įstatymą, kuriame numatyta daug lauktų pasikeitimų, šiandien jau aišku, kam pavesta administruoti projektus ir kokie bus tolimesni veiksmai. 

Numatyta, kad sporto projektai bus finansuojami per Sporto rėmimo fondą  – lėšos bus skiriamos fizinio aktyvumo ir fizinio aktyvumo plėtrą skatinančiomis veiklomis, sporto renginių organizavimui, kvalifikacijos tobulinimui, esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Projektus, susijusius su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu, administruos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Likusias veiklas administruos Švietimo mainų paramos fondas. 

Šiuo metu yra rengiamas sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas. Už aprašo parengimą ir  patvirtinimą atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Kai tik bus patvirtintas aprašas, bus parengta kvietimo teikti paraiškas tvarka ir skelbiamas pats kvietimas. Laikotarpyje nuo kvietimo paskelbimo iki paraiškų teikimo datos Švietimo mainų paramos fondas organizuos mokymus, kurių metu bus smulkiai supažindinama su kvietimo teikti paraiškas tvarka, reikalavimais, pristatoma paraiškos struktūra ir projektų rengimo  detalės, administravimo ypatumai.

Visa informacija bus skelbiama www.smpf.lt  ir www.kksd.lt internetiniuose puslapiuose. Visais klausimais galite kreiptis šiuo elektroniniu paštu sportas@smpf.lt.

Švietimo mainų paramos fondo kolektyvas visai sporto bendruomenei linki jaukių ir ramių Šv. Kalėdų bei sėkmingų Naujųjų Metų.