Naujienų prenumerata

Mane domina:

RSS

Programos

Švietimo mainų paramos fondas administruoja šias programas ir projektus:

Erasmus+: Comenius

Erasmus+ programa siekiama gerinti mokymo ir mokymosi kokybę nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo Europos mokyklose. Programa mokymo personalui suteikia profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo su partneriais Europoje galimybes. Programos veiklos leidžia plėtoti ir perduoti gerą praktiką bei naujoves, nukreiptas į bendrus iššūkius, tokius kaip ankstyvas iškritimas iš mokyklos ar nepakankamas, žinių visuomenėje reikalingų, bendrųjų gebėjimų lygis. Programos veiklos taip pat skatina bendradarbiavimą už mokyklos ribų ir kitose švietimo ir mokymo srityse. 

plačiau

Erasmus+: Leonardo da Vinci

Erasmus+: Leonardo da Vinci programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant profesinį rengimą. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas kuriant ateities profesinio rengimo politiką.

plačiau

Erasmus+: Erasmus

Erasmus+ programa aukštajam mokslui skirta didinti studentų įsidarbinimo galimybes ir tobulinti gebėjimus tuo prisidedant prie Europos ekonominės pažangos gerinimo; gerinti mokymo ir mokymosi kokybę; įgyvendinti Europos aukštojo mokslo modernizavimo strategiją Programos šalyse ir vystyti Partnerinių šalių potencialą; stiprinti tarptautiškumą; remti Bolonijos procesą ir politinį dialogą su strateginėmis Partnerinėmis šalimis.

plačiau

Erasmus+: Grundtvig

Erasmus+ programa siekiama gerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę visoje Europoje. Ji suteiks galimybes, suaugusiųjų švietėjams mokytis vieniems iš kitų, skatinti suaugusiųjų mokymąsi ir plėtoti strategines partnerystes, gerinant suaugusiųjų mokymosi prieinamumą.

plačiau

Nordplus Junior

Mokykliniam ugdymui skirta paprogramė, kuri siekia stiprinti bendradarbiavimą tarp mokyklinio ugdymo srityje dirbančių institucijų iš Šiaurės ir Baltijos šalių bei skatina kokybės gerinimą ir naujovių diegimą mokyklinio ugdymo srityje. Ši paprogramė remia mobilumo veiklas, projektus ir tinklus.

plačiau

Nordplus Nordic Languages

Nordplus Nordic Language paprogramė remia projektų veiklą ir ilgalaikį bendradarbiavimą (tinklus) tarp įvairių švietimo sektorių, vykdančių veiklą, susijusią su skandinavų kalbomis (danų, norvegų, švedų).

plačiau

Nordplus Higher Education

Nordplus Higher Education paprogramė remia aukštojo mokslo institucijų Šiaurės ir Baltijos šalyse bendradarbiavimą ir mobilumą. Šia programa siekiama stiprinti glaudesnius regiono aukštųjų mokyklų ryšius, kurių pagalba studentai ir dėstytojai galėtų pasinaudoti vieni kitų žiniomis ir gerąja patirtimi.

plačiau

Nordplus Adult

Suaugusiųjų švietimui skirta paprogramė,  kuri siekia stiprinti bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų institucijų bei skatina kokybės gerinimą ir naujovių diegimą suaugusiųjų švietimo srityje. Ši paprogramė remia mobilumo veiklas, projektus ir tinklus.

plačiau

Nordplus Horizontal

NordplusHorizontal paprogramė remia projektų veiklą tarp įvairių švietimo sektorių: darbo grupes, patirties mainų seminarus, konferencijas, tyrimus, statistikos projektus, mokslinių projektų valorizaciją, inovacinius kursų ir modelių kūrimą, inovatyvių kalbų mokymo ir mokymosi priemonių kūrimą, geros praktikos sklaidą ir kt.

plačiau

Valstybinės stipendijos

Tai valstybinės stipendijos ir išmokos studijoms, mokslinėms stažuotėms ir vasaros kursams pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis švietimo, mokslo ir kultūros srityse ir užsienio valstybių siūlomas stipendijų programas.

plačiau

Pažintiniai vizitai

Ši veikla yra skirta skatinti švietimo ir profesinio mokymo specialistų, politikos kūrėjų ir sprendimus švietimo ir profesinio mokymo srityse priimančių asmenų tarptautinius informacijos ir patirties mainus.
 

plačiau

Bolonijos procesas

Bolonijos procesas prasidėjo 1999 m. po Bolonijos deklaracijos „Europos aukštojo mokslo erdvė" (EHEA) paskelbimo, ją pasirašius 29 Europos šalių Bolonijoje (Italija) susirinkusiems švietimo ministrams. Bolonijos deklaracija numatė pagrindinius tikslus ir gaires padedančius kurti bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę. Šios deklaracijos dėka buvo pradėta eilė reformų, Europos aukštojo mokslo suderinamumo, palyginamumo, konkurencingumo ir patrauklumo europiečiams ir kitų kontinentų  studentams bei mokslininkams didinimui.

plačiau

Europass

Europass projekto tikslas - skatinti naudoti Europass dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse. 
 

plačiau

Euroguidance

Projekto tikslas – profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.
 

plačiau

Europos kalbų ženklas

Europos kalbų ženklas yra apdovanojimas, kuris skatina naujas kalbų mokymo ir mokymosi iniciatyvas, vertingas naujas kalbos mokymo technikas, informacijos apie jas ir gerosios patirties sklaidą. EKŽ skirtas visoms švietimo ir mokymo sritims, nepaisant amžiaus ar taikomų metodų, svarbiausia, kad dėmesys būtų skiriamas kalbų mokymosi inovacijų sklaidai. 

plačiau

e-Twinning

Programa eTwinning – tai Europos mokyklų bendruomenė. Švietimo darbuotojams (mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt.), dirbantiems švietimo įstaigose, vienoje iš 33 Europos šalių, ji suteikia platformą, kurioje jie gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi.

plačiau

Nacionaliniai ECVET ekspertai

plačiau