Naujienų prenumerata

Mane domina:

RSS

Erasmus+: Erasmus

Informuojame, kad 2013 m. baigėsi Mokymosi visą gyvenimą programa. Kviečiame susipažinti su naująja programa Erasmus+, kuri bus vykdoma 2014-2020 m. 

 

Erasmus+ programa aukštajam mokslui skirta didinti studentų įsidarbinimo galimybes ir tobulinti gebėjimus tuo prisidedant prie Europos ekonominės pažangos gerinimo; gerinti mokymo ir mokymosi kokybę; įgyvendinti Europos aukštojo mokslo modernizavimo strategiją Programos šalyse ir vystyti Partnerinių šalių potencialą; stiprinti tarptautiškumą; remti Bolonijos procesą ir politinį dialogą su strateginėmis Partnerinėmis šalimis  

Švietimo mainų paramos fondas administruoja decentralizuotas veiklas ir konsultuoja apie centralizuotas veiklas:

KA 1 Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumai

Erasmus intensyvūs kalbų kursai (angl. Erasmus Intensive Language Courses - EILC) suteikia progą lankyti specializuotus rečiau vartojamų ir dėstomų kalbų kursus, organizuojamus šalyse, kuriose tos kalbos vartojamos kaip mokymo kalbos aukštojoje mokykloje.

plačiau

KA 1 Studentų mobilumas studijoms

Ši veikla sudaro sąlygas mokslo ir studijų institucijų (aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų) studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitoje šalyje, dalyvaujančioje Erasmus+ programoje.

plačiau

KA 1 Studentų mobilumas praktikai

Ši veikla sudaro sąlygas atlikti praktiką įmonėje arba organizacijoje kitoje Erasmus+ programą dalyvaujančioje šalyje. Praktikos dalyviai gali įgyti konkrečių įgūdžių, išplėsti savo supratimą apie tam tikros šalies ekonominę ir socialinę kultūrą, įgauti praktinės patirties Europos Sąjungos (ES) organizacijoje, susipažinti su ES darbo rinkos ypatybėmis. 

plačiau

KA 1 Personalo mobilumas mokymams

Šia veikla siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis, perduodant informaciją arba technines žinias partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti praktinių įgūdžių, tinkamų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

 

plačiau

KA 1 Personalo mobilumas dėstymui

Ši veikla suteikia mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir kviestinio įmonių personalo atsovams galimybes dėstyti kitų šalių institucijose, arba lektoriams iš užsienio dėstyti Lietuvoje. Erasmus dėstytojų paskaitos turi būti integruotos į priimančios institucijos studijų programą.
 

plačiau

KA 2 Strateginės partnerystės

Strateginės partnerystės skirtos stiprinti bendradarbiavimą tarp aukštųjų mokyklų ir suinteresuotųjų šalių (įmonių, tyrimų organizacijų, socialinių partnerių, vietos/regiono valdžios institucijų, kitų švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių), skatinti kokybę ir naujoves aukštajame moksle.
 

plačiau

Erasmus aukštojo mokslo chartija (ECHE)

Erasmus aukštojo mokslo chartija (ECHE) yra būtina norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, taip pat vykdyti Erasmus+ strateginių partnerysčių projektus, vykdyti kitus Erasmus+ daugiašalius projektus ir tinklus. Ji nurodo pagrindinius principus ir minimalius reikalavimus, kuriais grindžiamas europinis bendradarbiavimas tarp mokslo ir studijų institucijų įgyvendinant Erasmus+ programą. 
 

plačiau

KA 1 Paskolų garantijos magistro studijoms

Centralizuota veikla, administruojama Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiosios agentūros, yra skirta studentams, siekiantiems studijuoti magistrantūros programoje kitoje, nei gyvenamojoje Europos šalyje, kurioje įgijo bakalauro kvalifikaciją.

plačiau

KA 1 Jungtinės magistro programos

 Centralizuota veikla - tęsianti buvusias Erasmus Mundus 1 veiklas.

plačiau

KA 2 Žinių sąjungos

Pagal šią centralizuotą programą finansuojami tarptautiniai, struktūruoti ir į rezultatą nukreipti projektai, skatinantys aukštojo mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

plačiau

KA 2 Potencialo vystymas

 Centralizuota veikla - tęsianti buvusias Tempus programos veiklas.

plačiau

KA 3 Jean Monnet

 Centralizuotų projektų tikslas – skatinti Europos Sąjungos integracijos studijas

plačiau

MVG: Erasmus

plačiau

Programa: Erasmus+: Erasmus

Kontaktai

 • Ilona Kazlauskaitė

  Aukštojo mokslo programų skyriaus vadovė

  Tel.: 8 5 249 81 89

  E. paštas:
  ilona.kazlauskaite[@]smpf.lt

 • Arūnė Karosaitė

  Projektų koordinatorė

  Tel.: 8 5 249 81 89

  E. paštas:
  arune.karosaite[@]smpf.lt

 • Evelina Miselienė

  Projektų koordinatorė

  Tel.: 8 5 249 81 89

  E. paštas:
  evelina.miseliene[@]smpf.lt

 • Irma Vyšniauskienė

  Projektų koordinatorė

  Tel.: 8 5 249 81 89

  E. paštas:
  irma.vysniauskiene[@]smpf.lt

 • Vilija Dulevičiūtė

  Projektų koordinatorė

  Tel.: 8 5 249 81 89

  E. paštas:
  vilija.duleviciute[@]smpf.lt

 • Greta Nutautaitė

  Projektų koordinatorė

  Tel.: 8 5 249 81 89

  E. paštas:
  greta.nutautaite[@]smpf.lt

 • Dovilė Rudzenskė

  Projektų koordinatorė

  Tel.: 8 5 249 81 89

  E. paštas:
  dovile.rudzenske[@]smpf.lt

 • Vitalij Zenčenko

  Projektų koordinatorius

  Tel.: 8 5 249 81 89

  E. paštas:
  vitalij.zencenko[@]smpf.lt