LT EN

Europass

Projekto pavadinimas

„Europass“

Projekto trukmė

Tęstinis projektas nuo 2005 m., nauja paraiška 2015 m. sausio 01 d. − 2015 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai

Skatinti naudoti Europass dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.

Pagrindinės Europass projekto Lietuvoje veiklos yra šios:

Projekto aprašymas

„Europass“ dokumentai - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.

„Europass“ sudaro penki dokumentai: 

Projekto rezultatai

Projekto svetainė

www.europass.lt