Naujienų prenumerata

Mane domina:

RSS

Europos kalb? enklas

Europos kalb? enklas (toliau - EK) yra apdovanojimas, kuris skatina naujas kalb? mokymo ir mokymosi iniciatyvas, vertingas naujas kalbos mokymo technikas, informacijos apie jas ir gerosios patirties sklaid?. EK skirtas visoms vietimo ir mokymo sritims, nepaisant amiaus ar taikom? metod?, svarbiausia, kad d?mesys b?t? skiriamas kalb? mokymosi inovacij? sklaidai. EK, remdamas vietin?s ir nacionalin?s reikm?s naujovikus projektus, siekia kelti kalb? mokymosi standartus visoje Europoje. Kiekvienais metais EK yra suteikiamas u pa?ius novatorikiausius projektus visose alyse.

   
Apie Europos kalb? enkl?

Europos kalb? enklo apdovanojimas kiekvienais metais suteikiamas geriausioms programoje dalyvaujan?i? ali? iniciatyvoms, iniciatyv? autoriams ?teikiami Europos kalb? enklo paym?jimai, pasirayti atsakingo u daugiakalbyst? Europos Komisijos nario ir Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro.

plačiau

Met? kalb? ambasadoriaus rinkimai

Nuo 2010 m., ?gyvendinant Europos kalb? enklo apdovanojim?, yra renkamas Met? kalb? ambasadorius.

plačiau

Daugiakalbyst?s olimpiada

2014 m. balandio 12 d. Tarptautin?je Amerikos mokykloje Vilniuje vyks jau tradicine tapusi respublikin? daugiakalbyst?s olimpiada A kalbu, tu kalbi mes bendraujame!.

plačiau

Projekto NELLIP seminarai prasid?jo!

NELLIP, the Network of European Language Labelled Initiatives, yra finansuojamas Europos komisijos pagal mokymosi vis? gyvenim? program? Key Activity 2 Languages.Projekto tikslas yra skatinti kalb? mokymosi kokyb?, naudojant Europos kalb? enklo kokyb?s kriterijus.

plačiau

Kvietimas dalyvauti Europos kalb? enklo kalbini? projekt? apdovanojimo konkurse

"Europos kalb? enklas" yra Europos Komisijos apdovanojimas, kuriuo siekiama skatinti iniciatyvas, susijusias su kalb? mokymu ir mokymusi. Kasmet visoje Europos S?jungoje iuo enklu ?vertinami geriausi projektai, kurie toliau pristatomi kaip geriausios praktikos pavyzdiai.

plačiau

Programa: Europos kalb? enklas

Kontaktai

 • Laura lepavi?ien?

  Projekt? koordinator?

  Tel.: 8 5 249 66 04

  E. paštas:
  laura.slepaviciene[@]smpf.lt

 • Jurgita Melaikien?

  Projekt? koordinator?

  Tel.: 8 5 249 66 04

  E. paštas:
  jurgita.melaikiene[@]smpf.lt

 • Lina ?i?i?nait?

  Projekt? koordinator?

  Tel.: 8 5 249 66 04

  E. paštas:
  lina.ciciunaite[@]smpf.lt