LT EN

„TAPK“

Projekto pavadinimas:

„TAPK“ - „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“

Projekto tikslas:

Plėtoti savivaldybėse pilietinio ir tautinio ugdymo pavienių iniciatyvų ir vaikų socializacijos ir užimtumo veiklas, ugdyti kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų teikimui reikalingus gebėjimus.

Projekto trukmė:

I etapas: 2010 liepa – 2012 balandis
II etapas: 2012 gegužė – 2012 gruodis
III etapas: 2013 sausis – 2013 spalis
IV etapas 2013 lapkritis – 2015 rugpjūtis

Projekto aprašymas:

2010 − 2013 metais projekto „TAPK“ metu įvykdytos veiklos:

2010 − 2013 metų projekto „TAPK“ rezultatai:

Planuojama, kad stovyklų įgyvendinamose programose 2014 m. dalyvaus 3500 vaikų, iš kurių 350 socialiai remtini. 2015 m. – 2065 vaikai, iš kurių 206 socialiai remtini. Kadangi naujame projekto „TAPK“ etape didelis dėmesys skiriamas neįgaliųjų ugdymui, planuojama, jog edukacinėse programose dalyvaus 700 neįgalių vaikų.

Vykdytojai:

Veiklą vykdo juridiniai asmenys, turintys teisę užsiimti vaikų neformaliojo švietimo veikla. 

Finansavimas:

Programų įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto veikloms įgyvendinti 2010 – 2012 m. buvo skirta 10.110.485 litai. 2012 m. antrajam projekto etapui –  1 mln. litų, 2013 m. trečiajam – 1 mln. litų.  Ketvirtajam projekto etapui skirta dar 2 mln. Lt. Bendras projekto biudžetas - 14.110.485 Lt.

Projekto sutartis:

Projekto tinklapis:

Http://www.tapk.lt