LT EN

„TAPK 2“

Projekto pavadinimas:

„TAPK 2“

Projekto tikslas:

Plėtoti vaikų neformaliojo švietimo veiklas ir didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą.

Projekto trukmė:

Pradžia – 2016 m. rugpūčio 18 d.
Pabaiga – 2021 m. balandžio 18 d.

Projekto aprašymas:

Projektu "TAPK 2" bus siekiama plėtoti neformaliojo vaikų švietimo veiklų formas bei turinį ir didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą 7-18 m. (7-21 m. neįgalūs vaikai) amžiaus mokiniams visoje Lietuvoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas mokinių užimtumui atostogų metu. 

Skatinant vaikų turiningą ugdomąją veiklą mokinių vasaros ir kitų atostogų metu, planuojama įgyvendinti 5-10 dienų trukmės edukacines programas stovyklose (toliau – programos). Planuojama, kad edukacinėse programose dalyvaus  28579 vaikai. Apie 90% vaikams bus apmokama iki 30% dalyvavimo programoje kainos, ne mažiau kaip 5% socialiai remiamų šeimų vaikams bus apmokama 95% dalyvavimo programoje kainos. Taip pat dėmesys bus skiriamas ir kitoms valstybės remiamoms grupėms, t.y. neįgaliems, gausių šeimynų ir imigrantų vaikams (apie 5 %), kuriems projekto lėšomis taip pat bus apmokama 95% dalyvavimo programoje kainos. Programose bus kviečiami dalyvauti ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai bei vaikai iš Lietuvos tautinių mažumų mokyklų. 

Vykdytojai:

Veiklą vykdo juridiniai asmenys, turintys teisę užsiimti vaikų neformaliojo švietimo veikla. 

Finansavimas:

Programų įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis. Bendras projekto biudžetas - 2,172,150 Eur.

Projekto tinklapis:

www.tapk.lt