EN

Sporto programos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų sąrašus:

Sporto renginių organizavimo sritis (administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Kvalifikacijos tobulinimo sritis (administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija):

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo sritis (administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija):

Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra):

* Finansuojamų sporto projektų sąrašai dėl fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą srities šiuo metu yra perduoti Sporto reikalų komisijai. Finansuojamų projektų sąrašai bus paskelbti po Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo dėl finasavimo skyrimo šios sričių projektams.

Skelbiamas 2019 m. Sporto rėmimo fondo paraiškų, atitikusių nustatytus formalius vertinimo kriterijus, sąrašas

2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių veiklos sričių projektams įgyvendinti laiku (iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val.) pateiktos net 1226 paraiškos.

 1. fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, paraiškos – 445 paraiškos;
 2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas – 464 paraiškos;
 3. sporto renginių organizavimas – 244 paraiškos;
 4. kvalifikacijos tobulinimas – 73 paraiškos.

Bendra visų projektų prašoma Sporto rėmimo fondo lėšų suma – 66 489 230,00 Eur.

Atlikus paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą, tinkama pripažinta 1041 paraiška.

Įsakymas dėl 2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įėl sigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo.

Paraiškų sąrašus galite rasti čia:

 1. Paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, sąrašas
 2. Visų pateiktų paraiškų sąrašas

Netinkamų paraiškų teikėjai apie sprendimą bus informuoti el. paštu per elektroninę paraiškų teikimo ir vertinimo sistemą.

Visos paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, bus perduotos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui, kurį atliks ekspertai. Atlikus paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą, pareiškėjai bus informuoti apie lėšų skyrimą projektui (per 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos).

 

Skelbiamas 2019 metų kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2019 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Su kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

Išsamios 2019 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti sporto programos Taisyklėse, kurios yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis. Jose išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui.

Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

 • fizinio aktyvumo skatinimas;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 • sporto renginių organizavimas;
 • kvalifikacijos tobulinimas.

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje čia: http://paraiskos.srf.lt

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val

Paraiškos turi būti pildomos lietuvių kalbaParaiškas matyti gali tik registruoti vartotojai. Susipažinti su paraiškos formos pavyzdžiu galite čia.

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2019 m. sausio 1 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2022 m. gruodžio 31 d. (projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai).

Informacija apie 2019 m.  konkursui pateiktas  paraiškas bei jų atitikimą formaliems tinkamumo reikalavimams bus skelbiama interneto svetainėje www.smm.lt ir www.smpf.lt. Sekite informaciją internete.

Informuojame, kad įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos finansavimo sutartys bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

Konsultuojantys asmenys:

 1. Specialistas Alius Ambras, tel. (8 5) 250 7483, el. p. Alius.Ambras@smpf.lt
 2. Specialistė Rasa Kupčiūnaitė, tel. (8 5) 249 7134, el. p. Rasa.Kupciunaite@smm.lt
 3. Specialistė Lina Ramanauskė, tel. (8 5) 219 6547, el. p. Lina.Ramanauske@smm.lt

Paraiškų teikimas sporto bazių plėtros ir remonto projektams

Paraiškas sporto bazių plėtrai ir remontui galima teikti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai nuo šių metų vasario 25 d. iki balandžio 1 d.

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje, kurios nuoroda skelbiama nuo vasario 25 d. adresu https://www.cpva.lt/sporto-remimo-fondas/kvietimai/686/k21

Konsultuoja Agnė Kiaušienė, tel. (8 5) 251 2727 ir el. p. a.kiausiene@cpva.lt

Dažniausiai užduodami klausimai

Informaciniai renginiai

 1. 2019 m. kovo 4 d. renginys Alytuje.Dalyvių registracija baigta.
 2. 2019 m. kovo 5 d. renginys Kaune. Dalyvių registracija baigta.
 3. 2019 m. kovo 6 d. renginys Klaipėdoje. Dalyvių registracija baigta.
 4. 2019 m. kovo 7 d. renginys Vilniuje. Dalyvių registracija baigta.
 5. 2019 m. kovo 8 d. renginys Panevėžyje. Dalyvių registracija baigta.

Filmuotus pranešimus galite pamatyti čia: RENGINIO VAIZDO PRANEŠIMAI

Kviečiame susipažinti su renginių pranešimais:

2019 m. Kvietimo reikalavimai;

Paraiškos pateikimas;

Projekto biudžetas;

Projekto vertinimas;

Kaip pasiekti projekto tikslą;

Kvietimas sričiai „Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas“.

Statybos darbų rūšis reglamentuojantys teisės aktai

Renginių vietos bus patikslintos užsiregistravusiems dalyviams pagal jų nurodytus kontaktus.

2019 02 07 – Sporto rėmimo fondo programos pristatymo renginys

Dokumentai

 1. 2019 metų kvietimas teikti paraiškas
 2. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 3. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui,  finansavimo ir administravimo taisyklės
 4. Sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė (1 priedas)
 5. Sporto projekto paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo lapas (2 priedas)
 6. Projekto sąmatos formos pavyzdys
 7. Projekto paraiškos formos pavyzdys
 8. Sporto rėmimo fondo sporto projekto paraiškos atsisakymo forma

Teisės aktai

 1. Įsakymas dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu
 2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-869 “Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu”
 3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-868 “Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu”
 4. 2019-07-24 nutarimas Nr. 778 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 5. Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo nr. v-448 „dėl 2019 m. sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
  1. Priedas
 6. Įsakymas dėl 2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 8. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“.
 9. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-153 „Dėl 2019 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2019 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“.
 10. Lietuvos Respublikos sporto įstatymas