EN

Sporto programos

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl koronaviruso

ATNAUJINTA 2020-03-26

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje ir vadovaudamasi Vyriausybės nurodymais dėl Lietuvoje paskelbto karantino, visus sporto projektų vykdytojus informuoja, kad nuo 2020 m. kovo 13 d. iki balandžio 13 d. (imtinai) suplanuoti renginiai, treniruotės, seminarai ir kiti užsiėmimai turi būti atšaukti arba perkelti į kitą laiką.

Visiems Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų vykdytojams rekomenduojama:

 • Karantino metu vykdyti veiklas nuotoliniu būdu, jei tai įmanoma pagal veiklos pobūdį;
 • Pratęsti projektų įgyvendinimo terminą (sutarties laikotarpį), bet neilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei dėl projekto specifiškumo nei viena iš nurodytų alternatyvų nėra tinkama ir projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsti nėra įmanoma, bus užskaitytos tik įvykdytos veiklos, o projekto vykdymas galės būti nutrauktas. Dėl apmokėjimo už karantino metu patirtas išlaidas bus sprendžiama individualiai pagal projekto vykdytojo pateiktus veiklos ataskaitą bei mokėjimo prašymą.

Apie veiklų nutraukimą, perkėlimą, organizavimą nuotoliniu būdu bei kitus pasikeitimus prašome informuoti projekto koordinatorių žinute SRF paraiškų sistemoje ir pakoreguoti savo projekto veiklų grafiką iki balandžio 10 d.

Visą aktualią informaciją apie skelbiamą karantiną rasite Vyriausybės svetainėje. (https://lrv.lt).

Paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijomis informacija gali būti papildyta.

SPORTO RĖMIMO FONDO 2020 M. KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI INFORMACIJA

2020 M. KVIETIMO DOKUMENTAI

 1. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Įsakymas dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo.
 3. Kvietimas (1-4 sritys)
  • Priedas 1. Tinkamumo vertinimas 1-4 sritys
  • Priedas 2. Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas 1-4 sritys
 4. 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 5. 2020 m. Sporto rėmimo fondo kvietimo teikti paraiškas taisyklės
 6. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 7. Rekomenduojami dokumentai
Paraiškų pateikimas baigtas! (paraiškos su priedais teikiamos iki 2020 m. sausio 7 d. 17:00 val.)
Šiuo metu vyksta paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas, kurį atlieka ekspertai.

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATAI:

2020 M. GAUTŲ PARAIŠKŲ IR PARAIŠKŲ, ATITIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMĄ, STATISTIKA

2020 M. BIUDŽETO PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS PO PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO

KONTAKTAI

Dėl 2020 m. kvietimo klausimų:

Dėl 2019 m. kvietimo klausimų:

 • El. paštas: 2019SRFprojektai@smpf.lt
 • Projektų vykdytojai konsultuojasi su savo projekto koordinatoriumi elektroninėje SRF paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje bei el. paštu.

Dėl esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto klausimų (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra):

Informacinių seminarų-mokymų informaciniai pranešimai skirti Sporto rėmimo fondo pareiškėjams:

 1. Sporto rėmimo fondo 2020 m. kvietimas teikti paraiškas
 2. Reikalavimai pareiškėjams, paraiškoms ir sporto projektams
 3. Sporto projektų paraiškų pildymas .pdf
 4. Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas (projekto sąmata).pdf
 5. Sporto prjektų paraiškų vertinimą
 6. Projekų valdymo mokymai „Kaip pasiekti projekto tikslą?“.pdf

ŠMSM LOGOTIPAS IR LOGOTIPO NAUDOJIMO VADOVAS

 1. Logotipo naudojimo vadovas
 2. ŠMSM logotipas .jpg
 3. ŠMSM logotipas .png
 4. ŠMSM logotipas baltas .png
 5. ŠMSM logotipas vektorinis .pdf
 6. ŠMSM logotipas_vektorinis .ai

INFORMACINĖS (ATMINIMO) LENTOS NAUDOJIMO VADOVAS IR DIZAINO MAKETAI

Informacinės (atminimo) lentos įrengimas privalomas, jei projektui įgyvendinti skirta Sporto rėmimo fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur. Atminimo lenta primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą Fondo paramą. Atminimo lenta kabinama gerai matomoje vietoje ant projektą vykdančios institucijos sienos ne vėliau kaip iki ataskaitos Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikimo dienos.

400 x 300 mm.
800 x 580 mm.

SU 2019 M. KVIETIMO INFORMACIJA GALITE SUSIPAŽINTI ČIA.