EN

Sporto programos

INFORMACIJA SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS PASIBAIGUS KARANTINUI

Birželio 16 d. 24.00 val. baigėsi tris mėnesius trukęs karantinas. Nuo birželio 17 d. įvedamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos režimas, pagal kurį taikomi šie ribojimai aktualūs Sporto rėmimo fondo projektų vykdytojams:

 1. Ribojamas žiūrovų ir dalyvių skaičius renginiuose:
  • Nuo 2020 m. liepos 16 d. iki liepos 31 d.: atvirose erdvėse ne daugiau nei 1000 asmenų, uždarose erdvėse – iki 400 asmenų;
  • Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 15 d.: atvirose erdvėse ne daugiau nei 1000 asmenų, uždarose erdvėse – ne daugiau nei 500 asmenų;
  • Nuo 2020 m. rugpjūčio 16 d. iki rugpjūčio 31 d.: atvirose erdvėse ne daugiau nei 1000 asmenų, uždarose erdvėse – ne daugiau nei 600 asmenų.
 2. Uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp žiūrovų ir (ar) dalyvių išskyrus sportininkus, jų trenerius ir aptarnaujantį personalą. Šis atstumas tarp žmonių gali būti mažesnis, jei viso renginio metu dėvimos nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės.
 3. Atvirose erdvėse turi būti išlaikomas ne mažesnis nei 1 metro atstumas, išskyrus sportininkus, jų trenerius ir aptarnaujantį personalą.

Tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse atstumo apribojimai netaikomi sutuoktiniams, artimiesiems giminaičiams, įtėviams, įvaikiams, globėjams ir rūpintojams.

Už šių reikalavimų laikymąsi bus atsakingi renginių organizatoriai.

 

2020 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL VEIKLOS SRITIS:

 1. Kvalifikacijos tobulinimas:
  1. įsakymas su priedais;
  2. sąrašas su projektų santraukomis.
 2. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą:
 3. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas:
 4. Sporto renginių organizavimas:
 5. Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra):
  1. įsakymas ir sąrašai.

SPORTO KOMISIJOS PROTOKOLAI:

Primename, jog Ministrui pasirašius įsakymą dėl projektų finansavimo, sutartis su projektų vykdytojais sudarys Švietimo mainų paramos fondas.

Švietimo mainų paramos fondas primena, kad finansavimas Sporto rėmimo fondo finansuojamiems sporto projektams yra skiriamas tik konkurso būdu už kokybiškai parengtas projektų paraiškas ir jokie fiziniai ar juridiniai asmenys negali reikalauti atlygio už projektui skirtą finansavimą. Susidūrus ar gavus informacijos apie tokią nelegalią veiklą, primename ir labai prašome kreiptis į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais:

el.paštu pranesk@stt.lt,; tel. (8 5) 266 3333 arba https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.

SPORTO RĖMIMO FONDO 2020 M. KVIETIMO INFORMACIJA

2020 M. KVIETIMO DOKUMENTAI

 1. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto įrangos ir inventoriaus įsigijimu
 2. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
 3. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
 4. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo sporto projektams susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
 5. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams:
 6. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą.
 7. Įsakymas dėl  gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus, patvirtinimo pakeitimo.
 8. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
 9. Įsakymas dėl lėšų paskirstymos sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu
 10. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Įsakymas dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo.
 12. Kvietimas (1-4 sritys)
  • Priedas 1. Tinkamumo vertinimas 1-4 sritys
  • Priedas 2. Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas 1-4 sritys
 13. 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 14. 2020 m. Sporto rėmimo fondo kvietimo teikti paraiškas taisyklės
 15. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 16. Rekomenduojami dokumentai

 

2020 m. KVIETIMO FINANSINIAI IR STATISTINIAI DUOMENYS

Švietimo mainų paramos fondas skelbia Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų, kuriuos administruoja Švietimo mainų paramos fondas, finansinius duomenis.

Administruojamos veiklų sritys:

 1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
 2. Inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 3. Sporto renginių organizavimas;
 4. Kvalifikacijos tobulinimas.

Projektų trukmė nuo 2020-01-08 iki 2024-01-07.

Visos sporto projektų patirtos išlaidos, kurias projekto vykdytojai patyrė įgyvendindami projekto veiklas bei pateikė dokumentais pagrįstoje finansinėje ataskaitoje, yra apmokamos iš Sporto rėmimo fondo lėšų.

 

INFORMACINIAI SEMINARAI/MOKYMAI SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS MOKYMAI
 2. SEMINARAS 2019 M. SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

2020 M. KVIETIMO PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATAI:

2020 M. GAUTŲ PARAIŠKŲ IR PARAIŠKŲ, ATITIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMĄ, STATISTIKA

* po pakartotinio administracinės atitikties tinkamumo vertinimo

2020 M. BIUDŽETO PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS PO PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO

* po pakartotinio administracinės atitikties tinkamumo vertinimo

KONTAKTAI

Dėl 2020 m. kvietimo klausimų:

Dėl 2019 m. kvietimo klausimų:

 • El. paštas: 2019SRFprojektai@smpf.lt
 • Projektų vykdytojai konsultuojasi su savo projekto koordinatoriumi elektroninėje SRF paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje bei el. paštu.

Dėl esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto klausimų (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra):

 

ŠMSM LOGOTIPAS IR LOGOTIPO NAUDOJIMO VADOVAS

 1. Logotipo naudojimo vadovas
 2. ŠMSM logotipas .jpg
 3. ŠMSM logotipas .png
 4. ŠMSM logotipas baltas .png
 5. ŠMSM logotipas vektorinis .pdf
 6. ŠMSM logotipas_vektorinis .ai

INFORMACINĖS (ATMINIMO) LENTOS NAUDOJIMO VADOVAS IR DIZAINO MAKETAI

Informacinės (atminimo) lentos įrengimas privalomas, jei projektui įgyvendinti skirta Sporto rėmimo fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur. Atminimo lenta primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą Fondo paramą. Atminimo lenta kabinama gerai matomoje vietoje ant projektą vykdančios institucijos sienos ne vėliau kaip iki ataskaitos Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikimo dienos.

400 x 300 mm.
800 x 580 mm.

SU 2019 M. KVIETIMO INFORMACIJA GALITE SUSIPAŽINTI ČIA.