EN

Sporto programos

Apie programas

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus naują kūno kultūros ir sporto įstatymą numatyta, kad sporto projektai bus finansuojami per Sporto rėmimo fondą – lėšos bus skiriamos fizinio aktyvumo ir fizinio aktyvumo plėtrą skatinančiomis veiklomis, sporto renginių organizavimui, kvalifikacijos tobulinimui, esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Projektus, susijusius su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu, administruos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Likusias veiklas administruos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

Laikotarpyje nuo kvietimo paskelbimo iki paraiškų teikimo pabaigos bus organizuojami informaciniai seminarai/mokymai, kurių metu bus smulkiai supažindinama su kvietimo teikti paraiškas tvarka, reikalavimais, pristatoma paraiškos struktūra ir projektų rengimo  detalės, administravimo ypatumai.

Visa informacija apie planuojamus seminarus/mokymus bus skelbiama www.smm.lt, www.smpf.lt ir www.cpva.lt internetiniuose puslapiuose.

Visais klausimais galite kreiptis šiuo elektroniniu paštu sportas@smpf.lt.

 

Dokumentai

Renginiai

2019 02 07 – Sporto rėmimo fondo programos pristatymo renginys