EN

Sporto programos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų sąrašus

Finansuojamų sporto projektų sąrašai pagal veiklos sritis:

 1. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
 2. Sporto renginių organizavimas
 3. Kvalifikacijos tobulinimas
 4. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą
 5. Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra)

Finansuojamų sporto projektų žemėlapis (5 sritys)

Renginio informacinė medžiaga ir video pranešimai, skirti Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų vykdytojams:

 1. 2019 m. kvietimo rezultatai
 2. Sporto projektų įgyvendinimo ypatumai
 3. Sutarties nuostatos
 4. Sporto projektų sklaida ir viešinimas
 5. Sporto projektų dalykinės ataskaitos rengimas
 6. Mokėjimo prašymo teikimas
 7. Reikalavimai viešiesiams pirkimams

Konsultuojantys asmenys

Fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą klausimais:

Sporto renginių organizavimo klausimais:

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo klausimais:

Kvalifikacijos tobulinimo klausimais:

Esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto klausimais (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra):

Dokumentai

 1. Įsakymas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo ir sutarties forma 2019-10-08 (su priedais)
 2. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
 3. Rekomenduojama sporto projekto dalyvių sąrašo forma
 4. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų ataskaitų pateikimo atmintinė
 5. 2019 metų kvietimas teikti paraiškas
 6. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 7. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui,  finansavimo ir administravimo taisyklės
 8. Sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė (1 priedas)
 9. Sporto projekto paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo lapas (2 priedas)
 10. Projekto sąmatos formos pavyzdys
 11. Projekto paraiškos formos pavyzdys
 12. Sporto rėmimo fondo sporto projekto paraiškos atsisakymo forma

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas ir logotipo naudojimo vadovas

 1. Logotipo naudojimo vadovas
 2. ŠMSM logotipas jpg.
 3. ŠMSM logotipas png.
 4. ŠMSM logotipas baltas png.
 5. ŠMSM logotipas vektorinis pdf.

Informacinės (atminimo) lentos naudojimo vadovas ir dizaino maketai

Informacinės (atminimo) lentos įrengimas privalomas, jei projektui įgyvendinti skirta Sporto rėmimo fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur. Atminimo lenta primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą Fondo paramą. Atminimo lenta kabinama gerai matomoje vietoje ant projektą vykdančios institucijos sienos ne vėliau kaip iki ataskaitos Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikimo dienos.

400 x 300 mm.
800 x 580 mm.

Teisės aktai

 1. Lietuvos Respubliko Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Įsakymas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2019-10-08 su priedais)
 3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
 4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V-1060 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu, po pakartotino vertinimo“
 5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu, po pakartotino vertinimo“
 6. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V-1057 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą, po pakartotino vertinimo“
 7. Įsakymas dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
 8. Įsakymas dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
 9. Įsakymas dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu
 10. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-869 “Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu”
 11. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-868 “Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu”
 12. 2019-07-24 nutarimas Nr. 778 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 13. Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo nr. V-448 „dėl 2019 m. sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
 14. Įsakymas dėl 2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo.
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 16. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“.
 17. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-153 „Dėl 2019 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2019 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“.
 18. Lietuvos Respublikos sporto įstatymas

Su Sporto rėmimo fondo administravimo schema galite susipažinti čia.

Dažniausiai užduodami klausimai