EN

Sporto programos

INFORMACIJA SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS DĖL KARANTINO

ATNAUJINTA 2020-05-28

Vadovaudamasi Vyriausybės nurodymais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu informuoja visus Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų vykdytojus, kad keičiasi kai kurie apribojimai, kurie gali būti aktualūs sporto projektų vykdytojams.

Karantinas tęsiamas iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val.

Karantino metu draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai ir susibūrimai.

Nuo gegužės 18 d. šis draudimas netaikomas ir yra leidžiamos šios, sporto projektų vykdytojams, aktualios veiklos:

 • INDIVIDUALIOS SPORTO VEIKLOS IR FIZINIO AKTYVUMO PRATYBOS, kai jas veda fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas ir kai pratybose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 5 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
 • ATVIROSE IR UŽDAROSE ERDVĖSE ORGANIZUOJAMI RENGINIAI IR SUSIBŪRIMAI, kai dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių (žiūrovų) ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų.

Nuo birželio 1 d. įsigalios nuostata:

 • ATVIROSE ERDVĖSE vyksiančiuose renginiuose galės dalyvauti ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir dalyvių, tarp žiūrovų užtikrinant ne mažesnį nei 1 m atstumą;
 • UŽDAROSE ERDVĖSE vyksiančiuose renginiuose galės dalyvauti ne daugiau kaip 100 žiūrovų ir dalyvių, tarp žiūrovų turės būti užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas, o erdvė, skirta žiūrovams, užpildoma ne daugiau kaip 30 procentų;
 • GALIMA RENGTI TARPTAUTINES VARŽYBAS su užsienio sportininkais, o visuose sporto renginiuose bus leidžiama dalyvauti žiūrovams.

Atstumo reikalavimas netaikomas sutuoktiniams, artimiesiems giminaičiams,  įtėviams, įvaikiams, globėjams ir rūpintojams.

Nuo birželio 16 d. įsigalios nuostata:

 • ORGANIZUOJAMIEMS RENGINIAMS ATVIROSE ERDVĖSE žiūrovų ir dalyvių skaičius bus didinamas iki 500, o uždarose – iki 150.

Su Vyriausybės nutarimu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą

Visus sporto projektų vykdytojus, kurių vykdomos sportinės veiklos neatitinka nutarimo nuostatų informuojame, kad iki birželio 16 d. (imtinai) suplanuoti renginiai, treniruotės, seminarai ir kiti užsiėmimai turi būti atšaukti, perkelti į kitą laiką arba, jei yra galimybė, vykdomi nuotoliniu būdu. Apie veiklų atšaukimą/perkėlimą prašome informuoti projekto koordinatorių žinute SRF paraiškų sistemoje ir pakoreguoti savo projekto veiklų grafiką.

Šis sprendimas gali būti papildytas paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms.

 

2020 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL VEIKLOS SRITIS:

 1. Kvalifikacijos tobulinimas;
 2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas – vyksta projektų vertinimas;
 3. Sporto renginių organizavimas – vyksta projektų vertinimas;
 4. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą – vyksta projektų vertinimas;
 5. Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas – administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

Švietimo mainų paramos fondas primena, kad finansavimas Sporto rėmimo fondo finansuojamiems sporto projektams yra skiriamas tik konkurso būdu už kokybiškai parengtas projektų paraiškas ir jokie fiziniai ar juridiniai asmenys negali reikalauti atlygio už projektui skirtą finansavimą. Susidūrus ar gavus informacijos apie tokią nelegalią veiklą, primename ir labai prašome kreiptis į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais:

el.paštu pranesk@stt.lt,; tel. (8 5) 266 3333 arba https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.

SPORTO RĖMIMO FONDO 2020 M. KVIETIMO INFORMACIJA

2020 M. KVIETIMO DOKUMENTAI

 1. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
 2. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020-2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu
 3. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Įsakymas dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo.
 5. Kvietimas (1-4 sritys)
  • Priedas 1. Tinkamumo vertinimas 1-4 sritys
  • Priedas 2. Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas 1-4 sritys
 6. 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 7. 2020 m. Sporto rėmimo fondo kvietimo teikti paraiškas taisyklės
 8. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 9. Rekomenduojami dokumentai

INFORMACINIAI SEMINARAI/MOKYMAI SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 1. Buhalterinės apskaitos mokymai

2020 M. KVIETIMO PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATAI:

2020 M. GAUTŲ PARAIŠKŲ IR PARAIŠKŲ, ATITIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMĄ, STATISTIKA

* po pakartotinio administracinės atitikties tinkamumo vertinimo

2020 M. BIUDŽETO PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS PO PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO

* po pakartotinio administracinės atitikties tinkamumo vertinimo

KONTAKTAI

Dėl 2020 m. kvietimo klausimų:

Dėl 2019 m. kvietimo klausimų:

 • El. paštas: 2019SRFprojektai@smpf.lt
 • Projektų vykdytojai konsultuojasi su savo projekto koordinatoriumi elektroninėje SRF paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje bei el. paštu.

Dėl esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto klausimų (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra):

 

ŠMSM LOGOTIPAS IR LOGOTIPO NAUDOJIMO VADOVAS

 1. Logotipo naudojimo vadovas
 2. ŠMSM logotipas .jpg
 3. ŠMSM logotipas .png
 4. ŠMSM logotipas baltas .png
 5. ŠMSM logotipas vektorinis .pdf
 6. ŠMSM logotipas_vektorinis .ai

INFORMACINĖS (ATMINIMO) LENTOS NAUDOJIMO VADOVAS IR DIZAINO MAKETAI

Informacinės (atminimo) lentos įrengimas privalomas, jei projektui įgyvendinti skirta Sporto rėmimo fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur. Atminimo lenta primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą Fondo paramą. Atminimo lenta kabinama gerai matomoje vietoje ant projektą vykdančios institucijos sienos ne vėliau kaip iki ataskaitos Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikimo dienos.

400 x 300 mm.
800 x 580 mm.

SU 2019 M. KVIETIMO INFORMACIJA GALITE SUSIPAŽINTI ČIA.