EN

2019 m. kvietimo informacija

INFORMACIJA SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS DĖL KARANTINO

ATNAUJINTA 2020-05-28

Vadovaudamasi Vyriausybės nurodymais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu informuoja visus Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų vykdytojus, kad keičiasi kai kurie apribojimai, kurie gali būti aktualūs sporto projektų vykdytojams.

Karantinas tęsiamas iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val.

Karantino metu draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai ir susibūrimai.

Nuo gegužės 18 d. šis draudimas netaikomas ir yra leidžiamos šios, sporto projektų vykdytojams, aktualios veiklos:

 • INDIVIDUALIOS SPORTO VEIKLOS IR FIZINIO AKTYVUMO PRATYBOS, kai jas veda fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas ir kai pratybose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 5 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
 • ATVIROSE IR UŽDAROSE ERDVĖSE ORGANIZUOJAMI RENGINIAI IR SUSIBŪRIMAI, kai dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių (žiūrovų) ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų.

Nuo birželio 1 d. įsigalios nuostata:

 • ATVIROSE ERDVĖSE vyksiančiuose renginiuose galės dalyvauti ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir dalyvių, tarp žiūrovų užtikrinant ne mažesnį nei 1 m atstumą;
 • UŽDAROSE ERDVĖSE vyksiančiuose renginiuose galės dalyvauti ne daugiau kaip 100 žiūrovų ir dalyvių, tarp žiūrovų turės būti užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas, o erdvė, skirta žiūrovams, užpildoma ne daugiau kaip 30 procentų;
 • GALIMA RENGTI TARPTAUTINES VARŽYBAS su užsienio sportininkais, o visuose sporto renginiuose bus leidžiama dalyvauti žiūrovams.

Atstumo reikalavimas netaikomas sutuoktiniams, artimiesiems giminaičiams,  įtėviams, įvaikiams, globėjams ir rūpintojams.

Nuo birželio 16 d. įsigalios nuostata:

 • ORGANIZUOJAMIEMS RENGINIAMS ATVIROSE ERDVĖSE žiūrovų ir dalyvių skaičius bus didinamas iki 500, o uždarose – iki 150.

Su Vyriausybės nutarimu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą

Visus sporto projektų vykdytojus, kurių vykdomos sportinės veiklos neatitinka nutarimo nuostatų informuojame, kad iki birželio 16 d. (imtinai) suplanuoti renginiai, treniruotės, seminarai ir kiti užsiėmimai turi būti atšaukti, perkelti į kitą laiką arba, jei yra galimybė, vykdomi nuotoliniu būdu. Apie veiklų atšaukimą/perkėlimą prašome informuoti projekto koordinatorių žinute SRF paraiškų sistemoje ir pakoreguoti savo projekto veiklų grafiką.

Šis sprendimas gali būti papildytas paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms.

INFORMACINIAI SEMINARAI/MOKYMAI SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS MOKYMAI
 2. SEMINARAS 2019 M. SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

2019 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL VEIKLOS SRITIS:

 1. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
 2. Sporto renginių organizavimas
 3. Kvalifikacijos tobulinimas
 4. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą
 5. Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra)

2019 M. KVIETIMO DOKUMENTAI

 1. Projekto veiklų tvarkaraščio teikimo grafikas
 2. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 3. Įsakymas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo ir sutarties forma 2019-10-08 (su priedais)
 4. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
 5. Rekomenduojama sporto projekto dalyvių sąrašo forma
 6. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų ataskaitų pateikimo atmintinė
 7. 2019 metų kvietimas teikti paraiškas
 8. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 9. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui,  finansavimo ir administravimo taisyklės
 10. Sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė (1 priedas)
 11. Sporto projekto paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo lapas (2 priedas)
 12. Projekto sąmatos formos pavyzdys
 13. Projekto paraiškos formos pavyzdys
 14. Sporto rėmimo fondo sporto projekto paraiškos atsisakymo forma

2019 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ ŽEMĖLAPIS (5 SRITYS)

RENGINIO INFORMACINĖ MEDŽIAGA IR VIDEO PRANEŠIMAI, SKIRTI SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 1. 2019 m. kvietimo rezultatai
 2. Sporto projektų įgyvendinimo ypatumai
 3. Sutarties nuostatos
 4. Sporto projektų sklaida ir viešinimas
 5. Sporto projektų dalykinės ataskaitos rengimas
 6. Mokėjimo prašymo teikimas
 7. Reikalavimai viešiesiams pirkimams

ŠMSM LOGOTIPAS IR LOGOTIPO NAUDOJIMO VADOVAS

 1. Logotipo naudojimo vadovas
 2. ŠMSM logotipas .jpg
 3. ŠMSM logotipas .png
 4. ŠMSM logotipas baltas .png
 5. ŠMSM logotipas vektorinis .pdf
 6. ŠMSM logotipas_vektorinis .ai

INFORMACINĖS (ATMINIMO) LENTOS NAUDOJIMO VADOVAS IR DIZAINO MAKETAI

Informacinės (atminimo) lentos įrengimas privalomas, jei projektui įgyvendinti skirta Sporto rėmimo fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur. Atminimo lenta primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą Fondo paramą. Atminimo lenta kabinama gerai matomoje vietoje ant projektą vykdančios institucijos sienos ne vėliau kaip iki ataskaitos Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikimo dienos.

400 x 300 mm.
800 x 580 mm.

KONTAKTAI

 • El. paštas: 2019SRFprojektai@smpf.lt
 • Projektų vykdytojai konsultuojasi su savo projekto koordinatoriumi elektroninėje SRF paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje bei el. paštu.