EN

2019 m. kvietimo informacija

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl koronaviruso

ATNAUJINTA 2020-03-26

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje ir vadovaudamasi Vyriausybės nurodymais dėl Lietuvoje paskelbto karantino, visus sporto projektų vykdytojus informuoja, kad nuo 2020 m. kovo 13 d. iki balandžio 13 d. (imtinai) suplanuoti renginiai, treniruotės, seminarai ir kiti užsiėmimai turi būti atšaukti arba perkelti į kitą laiką.

Visiems Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų vykdytojams rekomenduojama:

 • Karantino metu vykdyti veiklas nuotoliniu būdu, jei tai įmanoma pagal veiklos pobūdį;
 • Pratęsti projektų įgyvendinimo terminą (sutarties laikotarpį), bet neilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei dėl projekto specifiškumo nei viena iš nurodytų alternatyvų nėra tinkama ir projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsti nėra įmanoma, bus užskaitytos tik įvykdytos veiklos, o projekto vykdymas galės būti nutrauktas. Dėl apmokėjimo už karantino metu patirtas išlaidas bus sprendžiama individualiai pagal projekto vykdytojo pateiktus veiklos ataskaitą bei mokėjimo prašymą.

Apie veiklų nutraukimą, perkėlimą, organizavimą nuotoliniu būdu bei kitus pasikeitimus prašome informuoti projekto koordinatorių žinute SRF paraiškų sistemoje ir pakoreguoti savo projekto veiklų grafiką iki balandžio 10 d.

Visą aktualią informaciją apie skelbiamą karantiną rasite Vyriausybės svetainėje. (https://lrv.lt).

Paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijomis informacija gali būti papildyta.

2019 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL VEIKLOS SRITIS:

 1. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
 2. Sporto renginių organizavimas
 3. Kvalifikacijos tobulinimas
 4. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą
 5. Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra)

2019 M. KVIETIMO DOKUMENTAI

 1. Projekto veiklų tvarkaraščio teikimo grafikas
 2. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 3. Įsakymas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo ir sutarties forma 2019-10-08 (su priedais)
 4. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
 5. Rekomenduojama sporto projekto dalyvių sąrašo forma
 6. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų ataskaitų pateikimo atmintinė
 7. 2019 metų kvietimas teikti paraiškas
 8. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 9. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui,  finansavimo ir administravimo taisyklės
 10. Sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė (1 priedas)
 11. Sporto projekto paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo lapas (2 priedas)
 12. Projekto sąmatos formos pavyzdys
 13. Projekto paraiškos formos pavyzdys
 14. Sporto rėmimo fondo sporto projekto paraiškos atsisakymo forma

2019 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ ŽEMĖLAPIS (5 SRITYS)

RENGINIO INFORMACINĖ MEDŽIAGA IR VIDEO PRANEŠIMAI, SKIRTI SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 1. 2019 m. kvietimo rezultatai
 2. Sporto projektų įgyvendinimo ypatumai
 3. Sutarties nuostatos
 4. Sporto projektų sklaida ir viešinimas
 5. Sporto projektų dalykinės ataskaitos rengimas
 6. Mokėjimo prašymo teikimas
 7. Reikalavimai viešiesiams pirkimams

ŠMSM LOGOTIPAS IR LOGOTIPO NAUDOJIMO VADOVAS

 1. Logotipo naudojimo vadovas
 2. ŠMSM logotipas .jpg
 3. ŠMSM logotipas .png
 4. ŠMSM logotipas baltas .png
 5. ŠMSM logotipas vektorinis .pdf
 6. ŠMSM logotipas_vektorinis .ai

INFORMACINĖS (ATMINIMO) LENTOS NAUDOJIMO VADOVAS IR DIZAINO MAKETAI

Informacinės (atminimo) lentos įrengimas privalomas, jei projektui įgyvendinti skirta Sporto rėmimo fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur. Atminimo lenta primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą Fondo paramą. Atminimo lenta kabinama gerai matomoje vietoje ant projektą vykdančios institucijos sienos ne vėliau kaip iki ataskaitos Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikimo dienos.

400 x 300 mm.
800 x 580 mm.

KONTAKTAI

 • El. paštas: 2019SRFprojektai@smpf.lt
 • Projektų vykdytojai konsultuojasi su savo projekto koordinatoriumi elektroninėje SRF paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje bei el. paštu.