Švietimo mainų paramos fondas

EN

2019 m. kvietimo finansiniai ir statistiniai duomenys

Švietimo mainų paramos fondas skelbia Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų, kuriuos administruoja Švietimo mainų paramos fondas, finansinius ir statistinius duomenis.

Administruojamos veiklų sritys:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Kvalifikacijos tobulinimas.

Šių veiklų projektams, kurių trukmė neilgesnė nei iki 2022-12-31, 2019 m. kvietimo teikti paraiškas biudžete skirta 11 866 000 Eur.

Visos sporto projektų patirtos išlaidos, kurias projekto vykdytojai patyrė įgyvendindami projekto veiklas bei pateikė dokumentais pagrįstoje finansinėje ataskaitoje, yra apmokamos iš Sporto rėmimo fondo lėšų.