Švietimo mainų paramos fondas

EN

2019 m. kvietimo Sporto projektų patikros

Patikra – tai pagal nustatytas procedūras suplanuotas ir atliekamas Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų lankymasis projekto įgyvendinimo, jo dokumentų saugojimo ar kitoje, su sporto projekto veiklomis susijusioje vietoje, siekiant patikrinti ar vykdomos projekte suplanuotos veiklos ir ar šios veiklos atitinka dokumentuose nurodytas veiklas.

KOKIOS BŪNA PATIKROS IR KADA JOS ATLIEKAMOS?

Patikros gali būti dviejų tipų – planinės ir neplaninės.

Planinę patikrą Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai atlieka projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje. Apie planuojamą patikrą vietoje ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoja projekto vykdytoją ir (ar) partnerį (jei patikra vykdoma pas partnerį). Jei išankstinis informavimas apie patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros rezultatams, vykdoma neplaninė projekto patikra apie kurią projekto vykdytojas neinformuojamas.

Neplaninės projekto patikros organizuojamos pagal poreikį iš anksto neinformuojant projekto vykdytojo. Neplaninės patikros organizuojamos siekiant nustatyti, ar projektų veiklos vyksta taip, kaip suplanuota, ir užkirsti kelią galimoms projekto rizikoms. Patikrą vietoje paprastai atlieka ne mažiau kaip du Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai.

Didžiausias dėmesys neplaninių patikrų metu buvo skiriamas šiems aspektams:

 • Ar renginio vieta ir laikas atitinka veiklų tvarkaraštyje nurodytą planą;
 • Ar vykdoma ta veikla, kuri numatyta veiklos tvarkaraštyje;
 • Renginio dalyvių skaičius ir jo fiksavimas (dalyvių sąrašas);
 • Ar projekto veiklose dalyvauja tikslinės grupės atstovai.

Neplaninės patikros gali būti atliekamos kai:

 • Projekto veiklose dalyvauja itin didelis dalyvių skaičius;
 • Teikiami pavėluotai arba teikiami netvarkingi projekto veiklų įgyvendinimo grafikai;
 • Teikiamuose išlaidų pagrindimo, pirkimų, veiklų įgyvendinimo dokumentuose nesutampa informacija arba informacija yra dviprasmiška, neaiški;
 • Gaunami skundai;
 • Anksčiau atliktos neplaninės patikros metu rastas pernelyg mažas dalyvių skaičius;
 • Pasikartoja ankstesnių patikrų metu nustatyti pažeidimai ar neatitikimai;
 • Kai siekiama įsitikinti, ar veiklos vykdomos pagal numatytą veiklų tvarkaraštį.

Siekdamas užtikrinti skaidrų bei tinkamą Sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimą ir sporto projektų kokybišką įgyvendinimą, Švietimo mainų paramos fondas reguliariai atlieka Sporto projektų patikras bei skelbia jų rezultatus.

Sporto projektų patikrų rezultatai:

2020 m. spalio mėn. patikrų rezultatai

2020 m. rugsėjo mėn. patikrų rezultatai

2020 m. rugpjūčio mėn. patikrų rezultatai

2020 m. liepos mėn. patikrų rezultatai

2020 m. birželio mėn. sporto projektų patikros nevyko

2020 m. gegužės mėn. patikrų rezultatai

2020 m. balandžio mėn. sporto projektų patikros nevyko

2020 m. kovo mėn. patikrų rezultatai

2020 m. vasario mėn. patikrų rezultatai

2020 m. sausio mėn. patikrų rezultatai

2019 m. gruodžio mėn. patikrų rezultatai