EN

2020 m. kvietimo informacija

INFORMACIJA SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS PASIBAIGUS KARANTINUI

Birželio 16 d. 24.00 val. baigėsi tris mėnesius trukęs karantinas. Nuo birželio 17 d. įvedamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos režimas, pagal kurį taikomi šie ribojimai aktualūs Sporto rėmimo fondo projektų vykdytojams:

 1. Nuo 2020 rugsėjo 1 d. žiūrovų ir dalyvių skaičius kultūros, pramogų ir kituose renginiuose bei aukšto meistriškumo sporto varžybose nėra ribojamas, jeigu užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų bei dalyvių registracija. Jeigu organizatoriai negali užtikrinti bilietų platinimo elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų bei dalyvių registracijos, renginyje gali dalyvauti ne daugiau kaip 300 žmonių.
 2. Uždarose ir atvirose erdvėse vykstančiuose renginiuose turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 1 metro atstumas. Renginiuose, kuriuose žiūrovai sėdi, tarp žiūrovų turi būti išlaikomas ne mažesnis nei 1 metro atstumas arba žiūrovai turės būti sodinami į kas antrą kėdę, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Renginiuose, kuriuose žiūrovai stovi, organizatoriai privalės užtikrinti, kad būtų laikomasi ne mažesnio nei 1 metro atstumo tarp žiūrovų.
 3. Privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes, respiratorius arba kitas nosį ir burna dengiančias apsaugos priemones.
  • veido apsaugos priemonių dėvėti nereikės tais atvejais, kai paslauga negali būti suteikta klientui dėvint kaukę, taip pat sportuojant sporto klubuose bei lankantis laisvalaikio ir pramogų parkuose;
  • veido apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti kurčnebyliams ir kitiems neįgaliesiems, tačiau jiems rekomenduojama užsidėti veido skydelius.

Už šių reikalavimų laikymąsi bus atsakingi renginių organizatoriai.

 

2020 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL VEIKLOS SRITIS:

 1. Kvalifikacijos tobulinimas:
  1. įsakymas su priedais;
  2. įsakymo pakeitimas (priėmimo data 2020-09-17)
  3. sąrašas su projektų santraukomis.
 2. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą:
 3. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas:
 4. Sporto renginių organizavimas:
 5. Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra):
  1. įsakymas ir sąrašai.

SPORTO KOMISIJOS PROTOKOLAI:

SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA

SPORTO PROJEKTŲ EKSPERTAI / VERTINTOJAI

 

Primename, jog Ministrui pasirašius įsakymą dėl projektų finansavimo, sutartis su projektų vykdytojais sudarys Švietimo mainų paramos fondas.

Švietimo mainų paramos fondas primena, kad finansavimas Sporto rėmimo fondo finansuojamiems sporto projektams yra skiriamas tik konkurso būdu už kokybiškai parengtas projektų paraiškas ir jokie fiziniai ar juridiniai asmenys negali reikalauti atlygio už projektui skirtą finansavimą. Susidūrus ar gavus informacijos apie tokią nelegalią veiklą, primename ir labai prašome kreiptis į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais:

el.paštu pranesk@stt.lt,; tel. (8 5) 266 3333 arba https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.

 

SPORTO RĖMIMO FONDO 2020 M. KVIETIMO INFORMACIJA

2020 M. KVIETIMO DOKUMENTAI

 1. Rekomenduojama sporto projekto dalyvių sąrašo forma
 2. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 3. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
  • Sutarties formos 1 priedas (tarpinės ataskaitos forma)
  • Sutraties formos 2 priedas (galutinė ataskaitos forma)
  • Sutarties formos 3 priedas (mokėjimo prašymo forma)
  • Sutarties formos 4 priedas (veiklų tvarkaraščio forma)
 4. Įsakymas dėl viešosios įstaigos fotbolo klubo „Utenos Utenis“ sporto projekto paraiškos nr. SRF-KT-2020-1-0050 pakartotinio vertinimo atlikimo
 5. Įsakymas dėl VŠĮ „Tauragės ekstremalusis sportas“ sporto paraiškos Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0209 pakartotinio vertinimo
 6. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto įrangos ir inventoriaus įsigijimu
 7. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
 8. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
 9. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo sporto projektams susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
 10. Įsakymas dėl sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
 11. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams:
 12. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą.
 13. Įsakymas dėl  gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus, patvirtinimo pakeitimo.
 14. Įsakymas dėl lėšų paskirstymos sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu
 15. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Įsakymas dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo.
 17. Kvietimas (1-4 sritys)
 18. 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 19. 2020 m. Sporto rėmimo fondo kvietimo teikti paraiškas taisyklės
 20. Rekomenduojami dokumentai

 

INFORMACINIAI SEMINARAI/MOKYMAI SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS MOKYMAI
 2. SEMINARAS 2019 M. SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

2020 M. KVIETIMO PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATAI:

2020 M. GAUTŲ PARAIŠKŲ IR PARAIŠKŲ, ATITIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMĄ, STATISTIKA

* po pakartotinio administracinės atitikties tinkamumo vertinimo

2020 M. BIUDŽETO PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS PO PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO

* po pakartotinio administracinės atitikties tinkamumo vertinimo

KONTAKTAI

Dėl 2020 m. kvietimo klausimų:

Dėl 2019 m. kvietimo klausimų:

 • El. paštas2019SRFprojektai@smpf.lt
 • Projektų vykdytojai konsultuojasi su savo projekto koordinatoriumi elektroninėje SRF paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje bei el. paštu.

Dėl esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto klausimų (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra):

 

ŠMSM LOGOTIPAS IR LOGOTIPO NAUDOJIMO VADOVAS

 1. Logotipo naudojimo vadovas
 2. ŠMSM logotipas .jpg
 3. ŠMSM logotipas .png
 4. ŠMSM logotipas baltas .png
 5. ŠMSM logotipas vektorinis .pdf
 6. ŠMSM logotipas_vektorinis .ai

INFORMACINĖS (ATMINIMO) LENTOS NAUDOJIMO VADOVAS IR DIZAINO MAKETAI

Informacinės (atminimo) lentos įrengimas privalomas, jei projektui įgyvendinti skirta Sporto rėmimo fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur. Atminimo lenta primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą Fondo paramą. Atminimo lenta kabinama gerai matomoje vietoje ant projektą vykdančios institucijos sienos ne vėliau kaip iki ataskaitos Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikimo dienos.

400 x 300 mm.
800 x 580 mm.