Švietimo mainų paramos fondas

EN

2020 m. kvietimo informacija

INFORMACIJA SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS DĖL ĮVEDAMŲ APRIBOJIMŲ SIEKIANT SUMAŽINTI COVID-19 VIRUSO PLITIMĄ

Visą aktualią informaciją rasite www.srf.lt

 

ATNAUJINTA 2020-10-27

Nuo 2020 m. spalio 28 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 11 d. 24:00 val. vietinis karantinas įvedamas dar 8 savivaldybėse: Kauno, Klaipėdos, Vilniaus miestų, Šilalės, Širvintų, Telšių, Trakų, Vilniaus rajonų savivaldybėse. Taip pat šiose savivaldybėse įvesti papildomi ribojimai, kurie įsigalios nuo spalio 28 d.

Praeitą savaitę vietinis karantinas nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val. jau buvo paskelbtas Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono ir Švenčionių rajono savivaldybių teritorijose.

Informacija aktuali sporto projektų vykdytojams:

RENGINIAI

 • Dalyvių skaičius neribojamas;
 • Privaloma dalyvių registracija;
 • Privalomos veido kaukės ir 1 m. atstumas lauke;
 • Privalomos veido kaukės ir 2 m. atstumas (arba kas antra kėdė) viduje.

UŽSIĖMIMAI IR KITOS SPORTO PROJEKTŲ VEIKLOS 

 • Rekomenduojama vykdyti nuotoliniu būdu arba perkelti į vėlesnį laikotarpį.

PAPILDOMI RIBOJIMAI KARANTINE ESANČIUOSE MIESTUOSE IR RAJONUOSE

 • Kultūros, laisvalaikio, pramogų ir sporto įstaigose užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. plotas vienam žmogui ir 2 m. atstumas;
 • Visose viešose vietose privalomos apsauginės veido kaukės (taikomos išimtys aukšto meistriškumo pratyboms, aukšto meistriškumo sportininkams, treneriams ir kitiems specialistams ir už gyvenamosios vietovės kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu)

Apie veiklų atšaukimą/perkėlimą prašome informuoti projekto koordinatorių žinute SRF paraiškų sistemoje ir pakoreguoti savo projekto veiklų grafiką.

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl force majeure taikymo ir išlaidų įskaitymo rasite čia.

Šis sprendimas gali būti papildytas paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms. Visas naujienas dėl taikomų apribojimų, siekiant sumažinti COVID-19 paplitimą, prašome sekti www.lrv.lt

 

2020 M. FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL VEIKLOS SRITIS:

 1. Kvalifikacijos tobulinimas:
  1. įsakymas su priedais;
  2. įsakymo pakeitimas (priėmimo data 2020-09-17)
  3. sąrašas su projektų santraukomis.
 2. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą:
 3. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas:
 4. Sporto renginių organizavimas:
 5. Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra):
  1. įsakymas ir sąrašai.

 

FINANSUOJAMI SPORTO PROJEKTAI PAGAL VEIKLOS SRITIS

 

FINANSAVIMO PASISKIRSTYMAS SPORTO PROJEKTAMS PAGAL VEIKLOS SRITIS

 

SPORTO KOMISIJOS PROTOKOLAI:

SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA

VERTINTOJŲ, DALYVAVUSIŲ 2020 M. SPORTO PROJEKTŲ VERTINIME, SĄRAŠAS

 

Primename, jog Ministrui pasirašius įsakymą dėl projektų finansavimo, sutartis su projektų vykdytojais sudarys Švietimo mainų paramos fondas.

Švietimo mainų paramos fondas primena, kad finansavimas Sporto rėmimo fondo finansuojamiems sporto projektams yra skiriamas tik konkurso būdu už kokybiškai parengtas projektų paraiškas ir jokie fiziniai ar juridiniai asmenys negali reikalauti atlygio už projektui skirtą finansavimą. Susidūrus ar gavus informacijos apie tokią nelegalią veiklą, primename ir labai prašome kreiptis į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais:

el.paštu pranesk@stt.lt,; tel. (8 5) 266 3333 arba https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.

 

SPORTO RĖMIMO FONDO 2020 M. KVIETIMO INFORMACIJA

2020 M. KVIETIMO DOKUMENTAI

 1. Tarpinės/galutinės ataskaitos pateikimo atmintinė
 2. Rekomenduojama sporto projekto dalyvių sąrašo forma
 3. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 4. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
  • Sutarties formos 1 priedas (tarpinės ataskaitos forma)
  • Sutraties formos 2 priedas (galutinė ataskaitos forma)
  • Sutarties formos 3 priedas (mokėjimo prašymo forma)
  • Sutarties formos 4 priedas (veiklų tvarkaraščio forma)
 5. Įsakymas dėl 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
 6. Įsakymas dėl viešosios įstaigos fotbolo klubo „Utenos Utenis“ sporto projekto paraiškos nr. SRF-KT-2020-1-0050 pakartotinio vertinimo atlikimo
 7. Įsakymas dėl VŠĮ „Tauragės ekstremalusis sportas“ sporto paraiškos Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0209 pakartotinio vertinimo
 8. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto įrangos ir inventoriaus įsigijimu
 9. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
 10. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
 11. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo sporto projektams susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
 12. Įsakymas dėl sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
 13. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams:
 14. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą.
 15. Įsakymas dėl  gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus, patvirtinimo pakeitimo.
 16. Įsakymas dėl lėšų paskirstymos sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu
 17. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Įsakymas dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo.
 19. Kvietimas (1-4 sritys)
 20. 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 21. 2020 m. Sporto rėmimo fondo kvietimo teikti paraiškas taisyklės
 22. Rekomenduojami dokumentai

 

INFORMACINIAI SEMINARAI/MOKYMAI SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS MOKYMAI
 2. SEMINARAS 2019 M. SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

2020 M. KVIETIMO PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATAI:

2020 M. GAUTŲ PARAIŠKŲ IR PARAIŠKŲ, ATITIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMĄ, STATISTIKA

* po pakartotinio administracinės atitikties tinkamumo vertinimo

2020 M. BIUDŽETO PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS PO PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO

* po pakartotinio administracinės atitikties tinkamumo vertinimo

 

KONTAKTAI

Dėl 2020 m. kvietimo klausimų:

Dėl 2019 m. kvietimo klausimų:

 • El. paštas2019SRFprojektai@smpf.lt
 • Projektų vykdytojai konsultuojasi su savo projekto koordinatoriumi elektroninėje SRF paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje bei el. paštu.

Dėl esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto klausimų (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra):

 

SPORTO RĖMIMO FONDO LOGOTIPAS IR STILIAUS VADOVAS

Visus sporto projektų vykdytojus informuojame, kad nuo 2020-10-23 naujuoju Sporto rėmimo fondo ženklu su šūkiu „Įkvėpti judėti“ turės būti žymimos visos viešinimo priemonės naudojamos informacijos apie Jūsų sporto projektą sklaidai (informacija el. svetainėse, pranešimai žiniasklaidoje, padalomoji medžiaga, įsigyta įranga ir inventorius ir pan.).

Sporto rėmimo fondo ženklas su šūkiu „Įkvėpti judėti“  turi būti naudojamas vietoje ankščiau naudoto Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ženklo pagal visus  viešinimo ir sklaidos reikalavimus, kurie nurodyti Sporto rėmimo fondo kvietimo teikti paraiškas finansavimo ir administravimo taisyklėse.

Ankščiau naudoto Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ženklo naudoti nereikia.