Švietimo mainų paramos fondas

EN

Dokumentai

2020 m. kvietimo dokumentai:

 1. Tarpinės/galutinės ataskaitos pateikimo atmintinė
 2. Rekomenduojama sporto projekto dalyvių sąrašo forma
 3. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 4. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
  • Sutarties formos 1 priedas (tarpinės ataskaitos forma)
  • Sutraties formos 2 priedas (galutinė ataskaitos forma)
  • Sutarties formos 3 priedas (mokėjimo prašymo forma)
  • Sutarties formos 4 priedas (veiklų tvarkaraščio forma)
 5. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto įrangos ir inventoriaus įsigijimu
 6. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
 7. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
 8. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo sporto projektams susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
 9. Įsakymas dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams:
 10. Įsakymas dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą.
 11. Įsakymas dėl  gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus, patvirtinimo pakeitimo.
 12. Įsakymas dėl lėšų paskirstymos sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu
 13. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Įsakymas dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo.
 15. Kvietimas (1-4 sritys)
  • Priedas 1. Tinkamumo vertinimas 1-4 sritys
  • Priedas 2. Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas 1-4 sritys
 16. 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 17. 2020 m. Sporto rėmimo fondo kvietimo teikti paraiškas taisyklės
 18. Rekomenduojami dokumentai

2019 m. kvietimo dokumentai:

 1. Rekomenduojama sporto projekto dalyvių sąrašo forma
 2. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų ataskaitų pateikimo atmintinė
 3. Įsakymas ir tvarkos aprašas dėl neperkančiųjų organizacijų pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos
 4. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis
  • Sutarties formos 1 priedas (tarpinės ataskaitos forma)
  • Sutraties formos 2 priedas (galutinė ataskaitos forma)
  • Sutarties formos 3 priedas (mokėjimo prašymo forma)
  • Sutarties formos 4 priedas (veiklų tvarkaraščio forma)
 5. Projekto veiklų tvarkaraščio teikimo grafikas
 6. Įsakymas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo ir sutarties forma 2019-10-08 (su priedais)
 7. 2019 metų kvietimas teikti paraiškas
 8. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas
 9. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui,  finansavimo ir administravimo taisyklės
 10. Sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė (1 priedas)
 11. Sporto projekto paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo lapas (2 priedas)
 12. Projekto sąmatos formos pavyzdys
 13. Projekto paraiškos formos pavyzdys
 14. Sporto rėmimo fondo sporto projekto paraiškos atsisakymo forma