Švietimo mainų paramos fondas

EN

DUK

1. Kur pildomos ir teikiamos sporto projektų paraiškos?

Sporto projektų paraiškos pildomos ir teikiamos su priedais tik paraiškų pateikimo ir vertinimo platformoje internete http://paraiskos.srf.lt

2. Kaip pasirinkti projekto veiklos sritį, jei planuojama įsigyti sporto inventorių ir kartu vykdyti fizinio aktyvumo veiklas?

Tokiu atveju reikėtų įvertinti, kurios veiklos biudžetas yra santykinai didžiausias projekte. Veikla, kuriai planuojami kaštai sudarys ne mažiau kaip pusę projekto sąmatoje numatytų išlaidų, laikoma pagrindine ir jai teikiama paraiška.

3. Ar projektą būtinai reikia rašyti 4 metams?

Nebūtina. Projekto trukmė nustatoma pagal poreikį. 4 metai – tai maksimali projekto trukmė.

4. Jei pasirinkome fizinio aktyvumo sritį ir rašome projektą 4 metams, ar galėsim kitais metais rašyti projektą kitai sričiai?

Taip, galėsite.

5. Ar organizacijos darbuotojas, su kuriuo yra pasirašyta atlygintinų paslaugų sutartis, gali dirbti projekte? Ar šio darbuotojo atlyginimas būtinai turi būti priskirtas prie administravimo išlaidų? 

Taip, toks darbuotojas gali dirbti projekte kaip projekto administravimo komandos narys (apmokama iš projekto administravimui skirtų išlaidų) ir/arba kaip projekto vykdytojas (apmokama iš projekto įgyvendinimo išlaidų).

6. Ar projekto pradžia turi būti nurodyta ne anksčiau nei praėjus 3 mėn. nuo paraiškų konkurso pasibaigimo dienos?

Kaip nurodyta sporto projektų (1-4 veiklos sričių) administravimo taisyklių 23 punkte, „rekomenduojama paraiškoje projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią numatyti ne ankstesnę nei 3 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.“
Taip pat rekomenduojama paraiškoje projekto pradžios data rinktis pirmąją mėnesio dieną

7. Institucija yra asociacijos narė. Jei asociacija taip pat pateiks šiai temai paraišką kaip pareiškėjas, ar abi paraiškos bus atmestos?

Narystė asociacijose neriboja atskirų juridinių asmenų – narių paraiškų teikimo. Paraiškų teikimas ribojamas viena paraiška iš to paties juridinio asmens vienai veiklos sričiai.

8. Ar viena sporto asociacija gali teikti vieną paraišką, ar gali teikti po vieną į kiekvieną iš pateiktų sričių?

Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai projektų veiklos sričiai. Kaip žinote yra 4 veiklos sritys, kurias administruoja LR ŠMSM. Į kiekvieną iš sričių galima teikti po vieną paraišką. Atkreipiame dėmesį, kad tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis partneris.

9. Kiek sporto šakų gali būti 1 sporto projekte?

Sporto šakų skaičius projekte nėra ribojamas. Pareiškėjas pagal poreikį pasirenka sporto šakų skaičių.

10. Kokio dydžio yra numatyta parama vienam projektui/vienai bendruomenei, ar gali bendruomenė turėtų du projektus ir teikti dvi paraiškas?

Projektui įgyvendinti prašomų skirti tinkamų Sporto rėmimo fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 3 000 Eur ir negali būti didesnė kaip 450 000 Eur. Projekto vykdytojai turi prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 7 procentais nuo pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidų sumos. Nuosavomis lėšomis nebus laikomos kitų nacionalinių ir (ar) tarptautinių programų skirtos dotacijos. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai veiklos sričiai.

11. Kokie reikalavimai taikomi pareiškėjams?

Teikti paraiškas gali visi juridiniai asmenys. Jokių papildomų apribojimų ar reikalavimų nėra. Pareiškėjo teisinė forma taip pat neribojama.

12. Kokią pareiškėjo patirtį projektų įgyvendinimo srityje vertėtų nurodyti paraiškoje?

Projektų įgyvendinimo, valdymo patirtys gali būti įvairios, tad rekomenduojame aprašyti tas, kurios Jūsų nuomone būtų pačios vertingiausios įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoti rengiamą projektą.

13. Ar reikalinga projekto paraiškoje įtraukti partnerius? Ar skiriami papildomi vertinimo balai paraiškoms su partneriais? 

Projekto partneriai nėra privalomi. Paraiškos, kuriose įtraukti projekto partneriai, ir paraiškos, kuriose jų nėra, yra lygiavertės. Dėl partnerių įtraukimo papildomi balai paraiškų vertinimo metu nebus skiriami.
Rekomenduojame atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

  • projekto partneriais gali būti juridiniai asmenys, kurie patiria su projektu susijusias išlaidas ir/arba prisideda prie projekto nuosavu indėliu;
  • komerciniai sandoriai tarp pareiškėjo ir projekto partnerių, tarp pačių partnerių yra negalimi;

14. Kur rasti paraiškos „Deklaraciją“, kurią pasirašo organizacijos vadovas?

Paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje (http://paraiskos.srf.lt) 9-oje paraiškos dalyje paspaudus mygtuką „Sugeneruoti paraišką“, atsidarys sistemos langas, kurio 3 punkte rasite mygtuką „Atsisiųsti deklaraciją“. Atsisiuntus deklaraciją į savo kompiuterį, ji atspausdinama, pasirašoma vadovo (ranka) ir nuskenuota įkeliama į sistemą/prisegama prie paraiškos. Šiais metais deklaracijas galima pasirašyti e. parašu arba paprastu parašu (ranka).

15. Kaip teisingai pildyti sporto projekto sąmatą? 

Projekto sąmatoje pildomi tik balti laukai, o taip pat laukelis projekto pavadinimui nurodyti bei laukeliai veiklų pavadinimams. Visi šie pildymui skirti laukeliai yra aktyvūs, nėra užrakinti su slaptažodžiais. Jei naudojate kitą programinę įrangą nei „Microsoft Windows“, „Microsoft Office“, informuokite konsultuojančius asmenis.

16. Kaip grįžti į paraiškos redagavimo rėžimą, jei sistemoje matoma paraiškos būsena „Laukiama pasirašytos“ ir tik du veiksmų mygtukai „Pateikti pasirašytą“ ir „Ištrinti paraišką“? 

Tokiu atveju norint grįžti į paraiškos redagavimo rėžimą spaudžiamas mygtukas „Pateikti pasirašytą“ ir grįžtama į sistemos langą, kur paspaudę mygtuką „Grįžti į redagavimą“ galima tęsti darbą paraiškos formoje.

17. Kaip išsaugoti paraiškoje suvestą informaciją?

Paraiškoje pateikta informacija išsaugoma paspaudžiant sistemos (ne interneto naršyklės) mygtukus „Toliau“ arba „Atgal“ ir kompiuterio ekrano dešiniajame apatiniame kampe pasirodžius užrašui „Formos informacija sėkmingai išsaugota“.
Paraiškos informacija neišsisaugo, jei perėjimui iš vieno sistemos lango į kitą naudojami skaičiai nuo 1 iki 9 arba spaudžiama „Informacija apie projektą“.

18. Kuriai sporto veiklos sričiai teikti paraišką, norint įsigyti lauko sporto įrangą, jei įrangos montavimo darbai sudaro mažesniąją lėšų dalį lyginant su bendra įrangos kaina?

Kadangi sporto įrangos montavimo darbai sudaro mažesniąją lėšų dalį lyginant su bendra įrangos kaina, paraiška teikiama LR ŠMSM sporto įrangos ir inventoriaus veiklos sričiai.

19. Ar sporto projektų lėšos laikomos de minimis pagalba?

Ne, šios lėšos nelaikomos de minimis pagalba.