Švietimo mainų paramos fondas

EN

Apie Fondą

Švietimo mainų paramos fondas (Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti programą „Erasmus+“ ir kitas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir mokymo srityje. Nuo 2020 m. Fondui pavesta administruoti Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus. Fondo įstatus galite atsisiųsti čia. Įstatai patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 sausio 4d. įsakymu Nr. V-9.

Misija

Inicijuodami ir administruodami programas bei projektus aktyviai prisidedame prie švietimo sistemos tobulinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo.

Vizija

Kiekvienam Lietuvoje prieinama patirtis švietimo ir/ar fizinio aktyvumo projekte.

Fondo tikslai

  • Pažangi, besimokanti, nuolat tobulinanti valdymo ir veiklos procesus, naudojanti naujausias technologijas;
  • Socialiai atsakinga supančiai aplinkai, klientams, darbuotojams, užsakovams, bendruomenei;
  • Atvira darbuotojams ir visuomenei, priimami sprendimai yra skaidrūs ir aiškiai komunikuojami;
  • Darbuotojai yra savo srities ekspertai;
  • Aukštas klientų pasitenkinimo lygis.

Mūsų organizacija vadovaujasi šiomis vertybėmis

 

Veikla

Švietimo mainų paramos fondas (Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti programą „Erasmus+“ ir kitas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir mokymo srityje.

Fondas administruoja daugiau nei 50 įvairiausių veiklų, kurios aktualios ir moksleiviams, ir senjorams, ir darželiams ar mokykloms, ir aukštojo mokslo ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms.

Fondo teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įvairios asociacijos, verslo ar nevyriausybinės organizacijos, kitos struktūros, siekiančios tobulinti savo veiklos sritį ar kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Šalia didžiosios ES programos „Erasmus+“, Fondas administruoja ir kitas švietimo programas ar iniciatyvas. Viena iš tokių – Šiaurės ministrų tarybos finansuojama „Nordplus“ programa. Nuo 2010 m. Fondas taip pat įgyvendina du Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus – „Study in LT“ ir „TAPK“.0