EN

Elgesys su dovanomis

Darbuotojų elgesio su dovanomis principai

Mes nepriimame dovanų, jeigu jos mums teikiamos dėl ŠMPF atliekamų funkcijų.

Mes nepriimame dovanų, jeigu jomis siekiama daryti įtaką ŠMPF priimamiems sprendimams ir (arba) paveikti darbuotojo veiksmus.

Mes nepriimame dovanojamų pinigų ar dovanų čekių ir visais atvejais juos oficialiai grąžiname dovanojančiai institucijai ar asmeniui.

Mes siekiame, kad už gerai atliktą darbą mums būtų atsidėkota padėka ar geru žodžiu.

Mes priimame reprezentacines dovanas, kuriomis pagal protokolo reikalavimus apsikeičiama oficialių susitikimų metu.

Mes priimame dovanas kaip priemones, kurios viešina Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvoje veikiančių institucijų veiklą ir kitas finansinės paramos programas.

Jeigu dovanos teikėjas primygtinai reikalauja priimti dovaną kaip nuoširdžią padėką, ją priimame, šį faktą paviešiname organizacijos viduje, o dovaną naudojame bendroms reikmėms.

Dovanodami ŠMPF reklaminius gaminius, vadovaujamės tokiomis pačiomis nuostatomis kitų institucijų ir asmenų atžvilgiu.

Mes viešai deklaruojame šiuos principus, siekdami išvengti dviprasmiškų situacijų ir tikėdamiesi, kad partneriai bei dotacijų gavėjai padės mums jų laikytis.