EN

Socialinė atsakomybė

Fondo atsakingos veiklos principai

Švietimo mainų paramos fondas vadovaujasi atsakingos veiklos principais. Esame atsakingi švietimo sistemos veikėjai, valstybinė įstaiga, darbdavys ir visuomenės narys.

  • Mes dirbame skaidriai. Skaidrumas – mūsų vertybė. Komunikuojame apie nuveiktus darbus, supažindiname su veiklos biudžeto paskirstymu, paraiškų vertinimo procesu ir atrankos kriterijais. Laikomės dovanų neėmimo politikos. Organizuojame atvirų durų dienas, atsakome į visus  klausimus.
  • Mes – už atsakingą darbdavystę: darbuotojai –  sėkmės veiksnys, užtikrinantis kokybišką mūsų organizacijos veiklą. Užtikriname teisingą ir laiku mokamą atlygį bei socialinę apsaugą nedarbo atveju, teisę į poilsį, sveikatos draudimą, pripažįstame darbuotojų savanoriško jungimosi į sąjungas ar asociacijas teisę bei teisę į derybas su darbdaviu. Daug dėmesio skiriame darbuotojų motyvacijos ir kvalifikacijaos ugdymui. Palaikome ir sudarome sąlygas įgyvendinti vidinės komunikacijos iniciatyvas. Mes siekiame būti naudingi visuomenei. Organizuojame tradicinius labdaros aukcionus, kurių metu darbuotojai vieni kitiems parduoda įvairius asmeninius daiktus, o surinktus pinigus aukojame.  Jau tradicija tapo, kad kiekvieną rugsėjo pirmąją remiame darbuotojų suneštais reikalingais daiktais Santariškių ligoninės mokyklėlę.
  • Mes už poveikio mažinimą aplinkai. Kasmet mažiname spausdintų leidinių kiekį,  vis daugiau jų publikuojame elektroniniu formatu. Renginiuose pristatytą dalomąją medžiagą siunčiame el. paštu, kai nebūtina, nespausdiname dokumentų.