EN

Karjera

Kūrybingi, veržlūs ir nuolat tobulėjantys darbuotojai – fondo sėkmės pagrindas. Šiuo metu Švietimo mainų paramos fonde dirba daugiau nei 60 specialistų, visi turintys aukštąjį išsilavinimą.  Daug dėmesio Fonde yra skiriama darbuotojų profesinei kompetencijai ugdyti bei įgūdžiams tobulinti. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir toliau lieka vienu svarbiausių personalo politikos prioritetų.

Siekiant pritraukti ne tik geriausius specialistus, bet ir gabius absolventus Fonde yra sudarytos sąlygos profesinių mokyklų moksleiviams, kolegijų, universitetų pagrindinių studijų studentams ir magistrantams praktiškai susipažinti su projektine veika.

Kviečiame plačiau susipažinti su organizacijos veikla, o susidomėjusius kviečiame pretenduoti į skelbiamas laisvas darbo bei praktikos vietas – jos bus skelbiamos šiame skyrelyje.

Šiuo metu darbuotojų neieškome.