EN

Projektų koordinatorius (-ė)

Siūlomą  mėnesinį darbo užmokestį sudaro: 1038 Eur pastovioji dalis ir kintamoji dalis, kuri ne mažesnė nei 55 proc. ir ne didesnė nei 100 proc. pastoviosios dalies.

Kandidatų asmens duomenys bus saugomi darbuotojo paieškos tikslais.

Asmens duomenų saugojimo terminas – iki darbo sutarties sudarymo su išrinktu asmeniu.

Kontaktinis asmuo – personalo specialistė Audronė Šileikytė,  tel. 8 5 2123364.