EN

Valdymo komitetas

Dabartinė Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) valdymo komiteto sudėtis buvo patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės įsakymu 2015 metų lapkritį. Šį komitetą sudaro:

 • Komiteto pirmininkas – Tomas Daukantas, Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris
 • Rita Jucienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Personalo skyriaus vyresnioji specialistė;
 • Antanas Levickas – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėjas;
 • Kristina Markelienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo ekonomikos skyriaus vedėja;
 • Virginija Rinkevičienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja;
 • Jurga Strumskienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamento direktorė;
 • Milda Špėlytė-Letulienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamento Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Daiva Šutinytė – Švietimo mainų paramos fondo direktorė.

Pagal Fondo įstatus, valdymo komitetas:

 • Teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Fondui dėl:
  • Europos Sąjungos švietimo ir mokymo programų bei projektų įgyvendinimo Lietuvoje strategijos;
  • Europos Sąjungos švietimo ir mokymo programų bei projektų veiklos finansavimo iš Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bei kitų finansavimo šaltinių kriterijų;
  • Fondo pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, filialų ir atstovybių steigimo, panaikinimo ir (ar) įstatų pakeitimo;
 • Nustato administruojamų programų nacionalinius prioritetus bei priima strateginius sprendimus Fondo veiklos klausimais.
 • Valdymo komitetas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:
  • kreiptis į kompetentingas institucijas klausimais, susijusiais su švietimo ir mokymo programų bei projektų įgyvendinimu;
  • pasitelkti atitinkamų sričių specialistus;
  • kviesti į posėdžius ministerijos, Fondo bei kitų institucijų specialistus;
  • bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis švietimo ir mokymo programų bei projektų vykdymo klausimais.