Švietimo mainų paramos fondas

EN
Direktorė
Daiva Šutinytė
Tel.: +370 6 861 1792
Direktoriaus pavaduotoja
Gražina Kaklauskienė
Tel.: +370 6 864 9637
Direktoriaus pavaduotoja
Žana Orlova
Tel.: +370 6 711 6571
Personalo specialistė
Audronė Šileikytė
Tel.: +370 5 212 3364 | +370 6 851 2741
Administratorė
Indrė Sereičikaitė
Tel.: +370 6 587 9200
Administratorė, pavaduojanti personalo specialistą
Vaida Kadziauskaitė
Tel.: +370 6 853 6238
Kokybės ir auditų specialistė
Eglė Veinšreiderienė
Tel.: +370 6 586 9369
Teisės specialistas
Egidijus Kiaulakys
Tel.: +370 6 586 9445
Teisės specialistė
Egidija Laurišaitė
Tel.: +370 6 850 0913
IT specialistas
Robertas Palionis
Tel.: +370 6 400 7061
IT specialistas
Andrius Gibavičius
Tel.: +370 6 587 7911
Viešųjų pirkimų specialistas
Valerijus Kirilovas
Tel.: +370 6 675 9897
IT specialistas
Gediminas Mumėnas
Tel.: +370 6 586 9440
Padėjėjas bendriesiems reikalams
Darius Misiukevičius
Tel.: +370 6 587 8708
Stebėsenos koordinatorė
Laura Jurkuvėnienė