EN
Skyriaus vadovė
Kristina Raukštienė
Tel.: +370 6 586 9384
Projektų koordinatorė
Roberta Čepulytė
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA131, KA103) / Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams (KA130, KA108) / Erasmus aukštojo mokslo chartija / „European Student Card“ iniciatyva
Tel.: +370 6 586 9427
Projektų koordinatorė
Augustė Jalinskaitė
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA131, KA103, KA107) / Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams (KA130, KA108) / Erasmus aukštojo mokslo chartija
Tel.: +370 6 442 1151
Projektų koordinatorė
Loreta Budiukienė
Programa „Erasmus+“. Projektas „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra 2 (Study in LT)" - Aukštojo mokslo studentų mobilumo projektai (Europos struktūrinių fondų lėšos, KA131, KA103, KA107) / Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA107, KA131, KA103)
Tel.: +370 6 675 9898
Projektų koordinatorius
Vitalij Zenčenko
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA107,KA171). Programa „Nordplus“ – „Nordplus Higher Education“ paprogramė, NordPlus Higher education veikla
Tel.: +370 6 675 9896
Projektų koordinatorė
Greta Kiškienė
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos KA107,KA171) / Jungtinės MA programos / Paskolos magistro stipendijoms / Gebėjimų vystymo projektai su trečiosiomis šalimis / Programa „Jean Monnet“
Tel.: +370 6 675 9906
Projektų koordinatorė
Valda Liudavičienė
Programa „Erasmus+“ - Bendradarbiavimo partnerystės (KA220, KA203, KA226) / Papildomos paramos projektai, skirti individualių poreikių turintiems aukštojo mokslo mobilumo projektų dalyviams. Valstybinių stipendijų programa - Lietuvių kalbos ir kultūros kursų projektai / Lituanistinių studijų mokytojams projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų bei Lituanistinių studijų mokytojams organizatorių projektai
Tel.: +370 6 857 4067
Projektų koordinatorė
Miglė Trinkūnaitė
Programa „Erasmus+“ - Bendradarbiavimo partnerystės (KA220, KA203, KA226) / Inovacijų sąjungų projektai. Valstybinių stipendijų programa - Atvykstančių užsienio dėstytojų projektai
Tel.: +370 6 587 8809
Projektų koordinatorė
Eglė Fišeraitė
Valstybinių stipendijų programa - Atvykstančių užsienio dėstytojų projektai / Paramos studentams užsieniečiams, įstojusiems į magistratūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, projektai / Dalinių doktorantūros ir magistrantūros studijų išvykstantiems projektai
Tel.: +370 6 586 9443
Projektų koordinatorė
Eglė Mikučionytė-Vasconcelos Dias
Valstybinių stipendijų programa - Paramos studentams užsieniečiams, įstojusiems į magistratūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, projektai / Dalinių studijų projektai / Dalinių lituanistinių studijų projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų projektai/ Lituanistinių studijų mokytojams projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų bei Lituanistinių studijų mokytojams organizatorių projektai
Tel.: +370 6 996 5262
Projektų koordinatorė
Inesa Cvetkova
Valstybinių stipendijų programa - Kelionės išmokų projektai / Konkursai pagal užsienio šalių valstybines mobilumo programas / Programos „Fulbright“ projektai. Projektas „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra 2 (Study in LT)" - Tarptautinių praktikų užsienio lituanistinio švietimo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose projektai (Europos struktūrinių fondų lėšos) / Tarptautinių praktikų organizatorių projektai (Europos struktūrinių fondų lėšos)
Tel.: +370 6 675 9894