EN
Skyriaus vadovė
Kristina Raukštienė
Tel.: +370 5 255 9137
Projektų koordinatorė
Ieva Bagdonaitė-Banevičė
Valstybinės stipendijos (11.02), Stipendijos lietuvių kalbos ir kultūros kursams
Tel.: +370 5 250 2783
Projektų koordinatorė
Eglė Grigonytė
Valstybinės stipendijos (11.02)
Tel.: +370 5 250 3706
Projektų koordinatorė
Eglė Fišeraitė
Valstybinės stipendijos (11.02), Studijų plėtros programa (12.01)
Tel.: +370 5 250 3712
Projektų koordinatorė
Roberta Čepulytė
„Erasmus+“ KA103 Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas
Tel.: +370 5 250 3701
Projektų koordinatorė
Edita Sabalionytė
„Erasmus+“ KA203 Aukštojo mokslo sektoriaus strateginės partnerystės
Tel.: +370 5 265 8861
Projektų koordinatorius
Donatas Iliška
„Erasmus+“, „Erasmus+“ KA107 Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir šalių Partnerių, AMTP 2 (ESF projektas)
Tel.: +370 667 59892
Projektų koordinatorė
Loreta Budiukienė
AMTP 2 (ESF projektas)
Tel.: +370 667 59898
Projektų koordinatorė
Skaistė Mickūnaitė
Tel.: +370 6 675 9906
Projektų koordinatorė
Jelena Smalskienė
Tel.: +370 6 675 9894
Projektų koordinatorius
Vitalij Zenčenko
„Erasmus+“ KA103 Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas, NordPlus Higher education programa
Tel.: +370 667 59896
Projektų koordinatorė
Ieva Žulė
Tel.: +370 6 675 9889