EN
Skyriaus vadovė
Ieva Mizgeraitė-Mažulė
Tel.: +370 5 255 9137
Projektų koordinatorė
Eglė Grigonytė
„Erasmus+“ KA107 ir „EHEA“ projektinės veiklos (KA3)
Tel.: +370 5 250 7368
Projektų specialistė
Evelina Miselienė
„AMTP2“
Tel.: +370 5 250 3708
Projektų koordinatorė
Ieva Bagdonaitė
Lietuvių kalbos ir kultūros kursai užsieniečiams; dalinės ir lituanistinės studijos užsieniečiams; magistrantūros studijos užsieniečiams
Tel.: +370 5 250 7492
Projektų koordinatorė
Renata Norbutaitė
Užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų intensyvios studijos; Kelionės išmokos ; JAV „Fulbright“ programa; Konkursai norintiems vykti į mobilumus; Tarptautinės praktikos lituanistinėse mokyklose; Lietuvos MSI studentų dalinės doktorantūros studijos
Tel.: +370 5 250 4820
Projektų koordinatorė
Eglė Fišeraitė
Užsienio dėstytojų vizitai Lietuvos MSI; magistrantūros studijos užsieniečiams; „Erasmus+“ studentų lietuvių kalbos ir kultūros kursai
Tel.: +370 5 240 9496
Projektų koordinatorė
Roberta Čepulytė
„Erasmus+“ KA103
Tel.: +370 5 250 3714
Projektų koordinatorė
Audronė Bagdonienė
„Erasmus+“ KA107; „Erasmus+“ centralizuotos veiklos
Tel.: +370 5 250 3709
Projektų koordinatorė
Kristina Raukštienė
„Erasmus+“ KA203
Tel.: +370 5 249 6602
Projektų koordinatorius
Vitalij Zenčenko
„Erasmus+“ KA103; „Nordplus Higher Education“
Tel.: +370 5 215 7528