EN
Skyriaus vadovė
Kristina Raukštienė
Tel.: +370 6 586 9384
Projektų koordinatorė
Roberta Čepulytė
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA131, KA103) / Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams (KA130, KA108) / Erasmus aukštojo mokslo chartija / „European Student Card“ iniciatyva
Tel.: +370 6 586 9427
Projektų koordinatorė
Augustė Jalinskaitė
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA131, KA103, KA107) / Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams (KA130, KA108) / Erasmus aukštojo mokslo chartija
Tel.: +370 6 442 1151
Projektų koordinatorė
Loreta Budiukienė
Programa „Erasmus+“. Projektas „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra 2 (Study in LT)“ - Aukštojo mokslo studentų mobilumo projektai (Europos struktūrinių fondų lėšos, KA131, KA103, KA107) / Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA107, KA131, KA103). Tarptautinių praktikų užsienio lituanistinio švietimo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose projektai (Europos struktūrinių fondų lėšos) / Tarptautinių praktikų organizatorių projektai (Europos struktūrinių fondų lėšos)
Tel.: +370 6 675 9898
Projektų koordinatorius
Vitalij Zenčenko
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA107,KA171). Programa „Nordplus“ – „Nordplus Higher Education“ paprogramė, NordPlus Higher education veikla
Tel.: +370 6 675 9896
Projektų koordinatorė
Valda Liudavičienė
Programa „Erasmus+“ - Bendradarbiavimo partnerystės (KA220, KA203, KA226) / Papildomos paramos projektai, skirti individualių poreikių turintiems aukštojo mokslo mobilumo projektų dalyviams. Valstybinių stipendijų programa - Lietuvių kalbos ir kultūros kursų projektai / Lituanistinių studijų mokytojams projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų bei Lituanistinių studijų mokytojams organizatorių projektai
Tel.: +370 6 857 4067
Projektų koordinatorė
Miglė Trinkūnaitė
Programa „Erasmus+“ - Bendradarbiavimo partnerystės (KA220, KA203, KA226) / Inovacijų sąjungų projektai. Valstybinių stipendijų programa - Atvykstančių užsienio dėstytojų projektai
Tel.: +370 6 587 8809
Projektų koordinatorė
Eglė Fišeraitė
Valstybinių stipendijų programa - Atvykstančių užsienio dėstytojų projektai / Paramos studentams užsieniečiams, įstojusiems į magistratūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, projektai / Dalinių doktorantūros ir magistrantūros studijų išvykstantiems projektai
Tel.: +370 6 586 9443
Projektų koordinatorė
Eglė Mikučionytė-Vasconcelos Dias
Valstybinių stipendijų programa - Paramos studentams užsieniečiams, įstojusiems į magistratūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, projektai / Dalinių studijų projektai / Dalinių lituanistinių studijų projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų projektai/ Lituanistinių studijų mokytojams projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų bei Lituanistinių studijų mokytojams organizatorių projektai. Kelionės išmokų projektai / Konkursai pagal užsienio šalių valstybines mobilumo programas / Programos „Fulbright“ projektai
Tel.: +370 6 996 5262
Projektų koordinatorė
Greta Kiškienė
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos KA107,KA171) / Jungtinės MA programos / Paskolos magistro stipendijoms / Gebėjimų vystymo projektai su trečiosiomis šalimis / Programa „Jean Monnet“
Tel.: +370 6 675 9906