EN
Skyriaus vadovė
Kristina Raukštienė
Tel.: +370 6 586 9384
Projektų koordinatorė
Ieva Bagdonaitė-Banevičė
Valstybinės stipendijos (11.02), Stipendijos lietuvių kalbos ir kultūros kursams
Tel.: +370 6 587 8809
Projektų koordinatorė
Eglė Fišeraitė
Valstybinės stipendijos (11.02), Studijų plėtros programa (12.01)
Tel.: +370 6 586 9443
Projektų koordinatorė
Roberta Čepulytė
„Erasmus+“ KA103 Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas; „European Student Card“ iniciatyva
Tel.: +370 6 586 9427
Projektų koordinatorė
Loreta Budiukienė
AMTP 2 („Study in LT“)
Tel.: +370 6 675 9898
Projektų koordinatorė
Skaistė Mickūnaitė
„Erasmus+“ KA107 aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp programos šalių ir šalių partnerių, „Erasmus+“ centralizuotos veiklos aukštojo mokslo srityje: KA1 jungtinės MA programos, KA2 paskolos magistro stipendijoms, KA2 gebėjimų vystymo projektai su trečiosiomis šalimis, „Jean Monnet“.
Tel.: +370 6 675 9906
Projektų koordinatorė
Jelena Smalskienė
Sporto rėmimo fondo projektai, aukštojo mokslo tarptautinių praktikų projektai, valstybinių stipendijų programa, AMTP 2 („Study in LT“)
Tel.: +370 6 675 9894
Projektų koordinatorė
Giedrė Miliukienė
Sporto rėmimo fondo projektai, aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projektai (KA203)
Tel.: +370 6 587 9140
Projektų koordinatorius
Vitalij Zenčenko
„Erasmus+“ KA107 aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas, „Nordplus Higher Education“ programa
Tel.: +370 6 675 9896
Projektų koordinatorė
Augustė Jalinskaitė
„Erasmus+“ KA103 Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas, „Erasmus+“ Aukštojo mokslo mobilumo projektai dalyviams su individualiais poreikiais
Tel.: +370 6 442 1151
Projektų koordinatorė
Valda Liudavičienė
Aukštojo mokslo KA2 strateginių partnerysčių projektai; Aukštojo mokslo Papildomos paramos individualių poreikių turintiems asmenims projektai
Tel.: +370 6 857 4067