Švietimo mainų paramos fondas

EN
Skyriaus vadovė
Monika Skaringaitė
Tel.: +370 6 994 5966
Projektų koordinatorė
Eglė Fišeraitė
Valstybinių stipendijų programa - Atvykstančių užsienio dėstytojų projektai / Paramos studentams užsieniečiams, įstojusiems į magistratūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, projektai / Dalinių doktorantūros ir magistrantūros studijų išvykstantiems projektai
Tel.: +370 6 586 9443
Projektų koordinatorė
Eglė Mikučionytė-Vasconcelos Dias
Valstybinių stipendijų programa - Paramos studentams užsieniečiams, įstojusiems į magistratūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, projektai / Dalinių studijų projektai / Dalinių lituanistinių studijų projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų projektai/ Lituanistinių studijų mokytojams projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų bei Lituanistinių studijų mokytojams organizatorių projektai
Tel.: +370 6 996 5262
Projektų koordinatorė
Inesa Cvetkova
Projektas „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra 2 (Study in LT)" - Tarptautinių praktikų užsienio lituanistinio švietimo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose projektai (Europos struktūrinių fondų lėšos) / Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos biudžeto lėšos KA107, KA171)
Tel.: +370 6 675 9894
Projektų koordinatorė
Greta Avalasevičiūtė
Erasmus+“ KA2 aukštojo mokslo bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) projektai; Valstybinių stipendijų programa - Atvykstančių užsienio dėstytojų projektai; Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (nacionalinio biudžeto lėšos, KA107/171, KA103/131).
Tel.: +370 6 993 5443
Projektų koordinatorė
Valda Liudavičienė
Erasmus+“ KA2 aukštojo mokslo bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) projektai/ Papildomos paramos projektai, skirti individualių poreikių turintiems aukštojo mokslo mobilumo projektų dalyviams. Valstybinių stipendijų programa - Lietuvių kalbos ir kultūros kursų projektai / Lituanistinių studijų mokytojams projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų bei Lituanistinių studijų mokytojams organizatorių projektai
Tel.: +370 6 857 4067
Projektų koordinatorė
Augustė Jalinskaitė
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA131, KA103, KA107) / Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams (KA130, KA108) / Erasmus aukštojo mokslo chartija
Tel.: +370 6 442 1151
Projektų koordinatorė
Loreta Budiukienė
Programa „Erasmus+“. Projektas „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra 2 (Study in LT)" - Aukštojo mokslo studentų mobilumo projektai (Europos struktūrinių fondų lėšos, KA131, KA103, KA107) / Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA107, KA131, KA103)
Tel.: +370 6 675 9898
Projektų koordinatorius
Dovydas Buslavičius
- Valstybinių stipendijų programa - Kelionės išmokų projektai, konkursai pagal užsienio šalių valstybines mobilumo programas, programos „Fulbright“ projektai; Tarptautinių praktikų užsienio lituanistinio švietimo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose projektai (Europos struktūrinių fondų lėšos); Valstybinių stipendijų programa - Lietuvių kalbos ir kultūros kursų projektai/ Lituanistinių studijų mokytojams projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų bei Lituanistinių studijų mokytojams organizatorių projektai
Tel.: +370 6 857 2356
Projektų koordinatorė
Iveta Mikalajūnaitė
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA131, KA103) / Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams (KA130, KA108) / Erasmus aukštojo mokslo chartija
Tel.: +370 6 586 9427