EN
Skyriaus vadovė
Kristina Raukštienė
Tel.: +370 5 255 9137
Projektų koordinatorė
Ieva Bagdonaitė-Banevičė
Valstybinės stipendijos (11.02), Stipendijos lietuvių kalbos ir kultūros kursams
Tel.: +370 5 249 8189
Projektų koordinatorė
Eglė Fišeraitė
Valstybinės stipendijos (11.02), Studijų plėtros programa (12.01)
Tel.: +370 5 250 3708
Projektų koordinatorė
Roberta Čepulytė
„Erasmus+“ KA103 Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas
Tel.: +370 5 219 6547
Projektų koordinatorė
Loreta Budiukienė
AMTP 2 („Study in LT“)
Tel.: +370 667 59 898
Projektų koordinatorė
Skaistė Mickūnaitė
„Erasmus+“ KA107 aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp programos šalių ir šalių partnerių, „Erasmus+“ centralizuotos veiklos aukštojo mokslo srityje: KA1 jungtinės MA programos, KA2 paskolos magistro stipendijoms, KA2 gebėjimų vystymo projektai su trečiosiomis šalimis, „Jean Monnet“.
Tel.: +370 667 59 906
Projektų koordinatorė
Jelena Smalskienė
Sporto rėmimo fondo projektai, aukštojo mokslo tarptautinių praktikų projektai, valstybinių stipendijų programa, AMTP 2 („Study in LT“)
Tel.: +370 667 59 894
Projektų koordinatorė
Giedrė Miliukienė
Sporto rėmimo fondo projektai, aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projektai (KA203)
Tel.: +370 5 250 7483
Projektų koordinatorius
Vitalij Zenčenko
„Erasmus+“ KA107 aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas, „Nordplus Higher Education“ programa
Tel.: +370 667 59 896
Projektų koordinatorė
Ieva Žulė
Sporto rėmimo fondo projektai, „Erasmus+“ Tarptautinio bendradarbiavimo veikla (TBV)
Tel.: +370 667 59 889
Projektų koordinatorė
Augustė Jalinskaitė
„Erasmus+“ KA103 Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas, „Erasmus+“ Aukštojo mokslo mobilumo projektai dalyviams su individualiais poreikiais
Tel.: +370 644 21 151
Projektų koordinatorė
Valda Liudavičienė
Aukštojo mokslo KA2 strateginių partnerysčių projektai; Aukštojo mokslo Papildomos paramos individualių poreikių turintiems asmenims projektai
Tel.: +370 5 249 7134
Projektų koordinatorė
Kristina Plaktonytė-Gromovienė
Sporto rėmimo fondo projektai
Tel.: +370 6 675 9892