Švietimo mainų paramos fondas

EN
Skyriaus vadovas
Vytautas Pačiauskas
Tel.: +370 6 587 9192
Projektų specialistė
Monika Rajeckaitė
„TAPK2“, „Euroguidance“, "Europass"
Tel.: +370 6 586 9432
Projektų koordinatorė
Reda Prialgauskytė
„Erasmus+“ KA1 bendrojo ugdymo mobilumo projektai“
Tel.: +370 6 586 9383
Projektų koordinatorė
Eglė Venckutė
„eTwinning“
Tel.: +370 6 586 9415
Projektų koordinatorė
Kotryna Adomėlytė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 6 587 8091
Projektų koordinatorė
Irma Motužytė
„Erasmus+“ KA1 bendrojo ugdymo mobilumo projektai“
Tel.: +370 6 586 9389
Projektų koordinatorė
Sigita Šližauskaitė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 6 587 8355
Projektų koordinatorė
Janina Maldžiūtė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 6 586 9437
Projektų koordinatorė
Marija Bakaitė
Programa „eTwinning”
Tel.: +370 6 857 0762
Projektų koordinatorė
Laura Šlepavičienė
„Erasmus+“ KA1 bendrojo ugdymo mobilumo projektai“
Tel.: +370 6 993 5072
Projektų koordinatorė
Karolina Navikienė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 6 556 3576
Projektų koordinatorė
Erika Vaškialytė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 6 587 7836
Projektų koordinatorė
Aina Tumienė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 6 587 8821
Projektų koordinatorė
Ineta Baguckienė
Erasmus+“ KA1 bendrojo ugdymo mobilumo projektai
Tel.: +370 6 587 8809