EN
Skyriaus vadovė
Indrė Baltraitytė
Tel.: +370 5 219 6537
Komunikacijos specialistė
Vaiva Ružaitė
Tel.: +370 5 250 3705
Komunikacijos specialistas
Edgaras Žilinskas
Tel.: +370 5 219 5923
Komunikacijos specialistas
Ignas Bautrėnas
„Study in LT“
Tel.: +370 5 250 3711
Komunikacijos specialistė
Sandra Perlibaitė
Tel.: +370 5 219 6647
Komunikacijos specialistė
Aušra Karklytė
„Europass“,„Euroguidance“, „eTwinning“, „Epale“.
Tel.: +370 5 249 7141
Komunikacijos specialistas
Denis Zenkin
„Study in LT“
Tel.: +370 5 2409490
Komunikacijos specialistas
Petras Tursa
Tel.: +370 667 59 889