EN
Skyriaus vadovė
Indrė Baltraitytė
Tel.: +370 5 219 6537
Komunikacijos specialistė
Vaiva Ružaitė
„Erasmus+“
Tel.: +370 5 250 3705
Komunikacijos specialistas
Edgaras Žilinskas
Sporto rėmimo fondo projektai, Valstybinės stipendijos
Tel.: +370 5 219 5923
Komunikacijos specialistas
Ignas Bautrėnas
AMTP 2 („Study in LT“)
Tel.: +370 5 250 3711
Komunikacijos specialistė
Sandra Perlibaitė
„Nordplus“; „TAPK2”
Tel.: +370 5 219 6647
Komunikacijos specialistė
Aušra Karklytė
„Europass“, „Euroguidance“, „eTwinning“, „Epale“
Tel.: +370 5 249 7141
Komunikacijos specialistas
Denis Zenkin
AMTP 2 („Study in LT“)
Tel.: +370 5 2409490
Komunikacijos specialistė
Rasa Ungurė
„Euroguidance“, „Europass“
Tel.: +370 6 144 1190