Švietimo mainų paramos fondas

EN
Skyriaus vadovė
Indrė Baltraitytė
Tel.: +370 6 851 3854
Komunikacijos specialistė
Vaiva Ružaitė
„Erasmus+“
Tel.: +370 6 587 7995
Komunikacijos specialistas
Edgaras Žilinskas
Sporto rėmimo fondo projektai, Valstybinės stipendijos
Tel.: +370 6 587 3603
Komunikacijos specialistas
Ignas Bautrėnas
AMTP 2 („Study in LT“)
Tel.: +370 6 587 8953
Komunikacijos specialistė
Sandra Perlibaitė
„Nordplus“; „TAPK2”
Tel.: +370 6 586 9416
Komunikacijos specialistė
Aušra Karklytė
„Europass“, „Euroguidance“, „eTwinning“, „Epale“.
Tel.: +370 6 587 8520
Komunikacijos specialistė
Rasa Ungurė
„Euroguidance“, „Europass“
Tel.: +370 6 144 1190