Švietimo mainų paramos fondas

EN
Skyriaus vadovė
Donata Kavoliūnienė
Tel.: +370 6 585 7670
Projektų koordinatorė
Jurgita Melaikienė
„Erasmus+“ KA1 profesinio mokymo mobilumo projektai;„Erasmus+“ KA1 suaugusiųjų švietimo mobilumo projektai; „Europos kalbų ženklas“
Tel.: +370 6 580 2373
Projektų koordinatorė
Sandra Mažulytė
„Erasmus+“ KA1 profesinio mokymo mobilumo projektai; „ECVET“
Tel.: +370 6 587 9003
Projektų koordinatorė
Ingrida Meižienė
„Erasmus+“ KA2 profesinio mokymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai“; „Erasmus+“ KA2 suaugusiųjų švietimo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai“; „TAPK2“
Tel.: +370 6 856 3329
Projektų koordinatorė
Rasa Jančiauskaitė
Tarptautinė bendradarbiavimo veikla
Tel.: +370 6 587 7668
Projektų koordinatorė
Edita Trečiokienė
„Erasmus+“ KA2; „Epale“; Programa „Nordplus“ – „Nordplus Adult“, „Nordplus Horizontal“, „Nordplus Nordic Languages“ paprogramės
Tel.: +370 6 585 7669
Projektų koordinatorė
Jurgita Pilypaitytė
Profesinio mokymo ekspertų tinklas, „Epale“
Tel.: +370 6 587 7836
Projektų koordinatorė
Rūta Pelikšienė
„Erasmus+“ KA2 profesinio mokymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai“; „Erasmus+“ KA2 suaugusiųjų švietimo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai“
Tel.: +370 6 586 9387
Projektų koordinatorė
Onė Čapienė
„Erasmus+“ KA1 profesinio mokymo mobilumo projektai; „Erasmus+“ KA1 suaugusiųjų švietimo mobilumo projektai
Tel.: +370 6 586 9385