Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kviečiame registruotis į „ECVET“ seminarą „Kaip sutelkti projekto komandą efektyviam darbui“

Seminaras vyks 2019 m. lapkričio 27 d. Kaune. Renginys skirtas profesinio mokymo institucijų projektų vadovams, administracijos darbuotojams, skyrių vadovams, profesijos mokytojams ir visiems, kas susiję su „Erasmus+“ profesinio mokymo projektų įgyvendinimu.

Seminaras vyks 2019 m. lapkričio 27 d. BEST BALTIC viešbutyje (A. Mickevičiaus g. 28, Kaune).

Renginio programa.

REGISTRACIJOS FORMA:

  • Pasitikrinkite, ar el. pašto adresą nurodėte teisingai

Prašome registruotis iki š.m. lapkričio 22 d.

Jei turite klausimų dėl seminaro prašome kreiptis elektroniniu paštu ecvet@smpf.lt

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, Jūs esate informuoti, apie:

  • tai, jog Jūsų asmens duomenis ŠMPF valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;
  • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu info@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF prašyti susipažinti su ŠMPF tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į  asmens duomenų perkeliamumą;
  • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu info@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju ŠMPF negalės Jums ateityje pateikti informacijos susijusios su ŠMPF veikla;
  • savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.