EN

„Europass“

Projekto pavadinimas

„Europass“

Projekto trukmė

Tęstinis projektas.

Veiklos pradžia: 2017 m. kovo 21 d.
Veiklos pabaiga: 2017 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai

Skatinti naudoti Europass dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse. Skatinti darbdavius naudoti jiems sukurtas priemones.

Pagrindinės Europass projekto Lietuvoje veiklos yra šios:

 • vykdyti sklaidos veiklą, teikti informaciją apie Europass dokumentų gavimą, prieinamumą;
 • konsultuoti Europass CV ir Europass kalbų paso dokumentų pildymo klausimais;
 • koordinuoti Europass mobilumo dokumento išdavimą;
 • bendradarbiauti su suinteresuotomis organizacijoms.

Projekto aprašymas

„Europass“ dokumentai – tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.

„Europass“ sudaro penki dokumentai:

 • „Europass“ CV (gyvenimo aprašymas);
 • „Europass“ kalbų pasas  (kalbų mokėjimo įsivertinimas);
 • „Europass“ mobilumo dokumentas  – įgytą tarptautinę patirtį mokantis, studijuojant, stažuojantis ar atliekant praktiką liudijantis dokumentas;
 • „Europass“ diplomo priedėlis  – aukštųjų mokyklų išduodamas priedas prie diplomo, kuriame lietuvių ir anglų kalbomis surašyti studijuoti dalykai, kreditų skaičius ir gauti balai;
 • „Europass“ pažymėjimo priedėlis  – dokumentas, kuriuo papildomas profesinio mokymo pažymėjimas ir paaiškinama, kokią profesiją žmogus yra įgijęs ir kokius darbus gali atlikti.

„Europass“ priemonės darbdaviams „Europass CV Select“ ir „Europass CV Connect“ – tai nemokamos priemonės, kurios palengvina naujų darbuotojų atranką ir CV duomenų apdorojimą.

Pasiekti rezultatai

 • Sukurtas „Europass“ Lietuvos centro Facebook profilis @EuropassLietuva, kuris per nepilnus metus surinko apie 4000 sekėjų.
 • Sukurtas „Europass“ veiklos Lietuvoje įvaizdžio vadovas.
 • „Europass“ projekto tinklalapyje sukurtas naujas skyrelis „Įdomu“, kur sudėtos visos projekto interaktyvios priemonės ir leidiniai.
 • Parengti du infografikai aukštųjų mokyklų studentams ir profesinių mokyklų mokiniams apie pristatant „Europass“ dokumentus bei jų naują. Aukštojo mokslo institucijoms ir profesinėms mokykloms parengtas ir išplatintas reklaminis paveikslėlis (baneris) su nuoroda į infografiką, kurį jie buvo kviesti įsikelti į savo tinklalapį.
 • Parengti 5 Lietuvos istorinių asmenybių „Europass“ CV ir sukelti į www.istoriniaiCV.lt . įgyvendinta jų reklaminė kampanija per socialinį tinklą Facebook, lauko reklama Vilniuje, chatbot ir įvairius renginius, parodas.
 • 10 tūkstančių mažų „Europass“ užrašinių išplatinta visuose Lietuvos Jaunimo darbo centruose.
 • „Europass“ priemonės darbdaviams buvo pristatytos personalo specialistams bendrame renginyje su PVPA, Confinn konferencijoje, viešinamos elektroninėje erdvėje bei „Žinių radijuje“.
 • Bendardarbiaujant su Euroguidance ir EQF suorganizuota konferencija „ 10 ES įrankių efektyviam karjeros specialisto darbui“  apie ES įrankius, padedančius įvertinti, pripažinti ir pristatyti mobilumo metu įgytas kompetencijas. Konferencijos metu apie ES įrankius ir jų naudą sužinojo 111 karjeros specialistų iš visų sektorių.
 • Projekto veiklos viešinamos Įvairiuose renginiuose: parodose „Studijos 2017“, „Mokykla 2017“, „Tavo kelias 2017“, bei Mokytojų festivalyje.
 • Kartu su ECVET ir „Euroguidance“ sukurtas filmukas, kuriame pristatomi Europos Komisijos įrankiai, skirti tarptautinei profesinei praktikai.

Projekto svetainė

www.europass.lt