EN

„ECVET“

Projekto pavadinimas:

Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai (angl. „ECVET“ national team)

Projekto trukmė:

Veiklos pradžia: 2020 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2020 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai:

 • Skatinti ir plėtoti „ECVET“ pritaikomumą ir naudojimą Lietuvoje;
 • Įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos kreditų sistemos profesinio švietimo ir mokymo srityje sukūrimo;
 • Skatinti kurti ir naudoti „ECVET“ kaip mokymosi visą gyvenimą principą, kuris yra strategijos „Europa 2020“ dalis pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui.

Nacionalinių „ECVET“ ekspertų konkretieji tikslai:

 • gerinti „ECVET“ principų taikymą profesinio mokymo institucijose;
 • didinti žinomumą apie „ECVET“ naudojimą ir naudą įmonių tarpe;
 • gerinti „ECVET“ principų įgyvendinimą Lietuvoje aktyviai bendradarbiaujant suinteresuotoms šalims;
 • gerinti nacionalinių „ECVET“ ekspertų žinias apie „ECVET“ elementų taikymą.

Planuojami rezultatai:

 • Pagerintas „ECVET“ elementų naudojimas Lietuvos profesinio mokymo institucijose;
 • Padidėjęs žinomumas apie „ECVET“ taikymą ir naudą profesinio mokymo institucijų, įmonių  ir kitų suinteresuotų šalių tarpe;
 • Glaudesnis bendradarbiavimas tarp suinteresuotų šalių įgyvendinant „ECVET“ Lietuvoje;
 • Organizuoti 2 tarpusavio mokymosi seminarai ir 1 internetinis seminaras, skirti „ECVET“ naudojimui įgyvendinant geografinį besimokančiųjų mobilumą;
 • Rekomendacijų teisės aktams siekiant pagerinti „ECVET“ taikymą Lietuvoje parengimas;
 • Platesnė „ECVET“ elementų  taikymo  ir naudos sklaida: ekspertų pranešimai, leidiniai, straipsniai ir naujienlaiškiai;
 • Padidinta „ECVET“ naudotojų bendruomenė.

Vykdytojai:

Švietimo mainų  paramos fondas, bendradarbiaudamas su  LR švietimo ir mokslo ministerija, administruoja Nacionaliniai „ECVET“ ekspertų projektą.

Kontaktai:

Kilus klausimams dėl projekto „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“ ir „ECVET“ įgyvendinimo, prašome kreiptis el. paštu ecvet@smpf.lt