EN

„eTwinning“

Projekto pavadinimas

„eTwinning“

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2017 m. sausio 01 d.

Veiklos pabaiga: 2018 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas

Plėtoti mokyklų ir mokytojų tinklų kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms kurti internetinius projektus su mokyklomis iš Europos.

Bendri programos uždaviniai:

 • Sudaryti galimybes visoms Europos mokykloms kurti pedagoginius projektus su kitomis mokyklomis.
 • Skatinti novatoriškų bendradarbiavimo metodų taikymą bei kokybiškų pedagoginių metodų mainus ir stiprinti kalbų mokymąsi bei kultūrų dialogą.
 • Prisidėti prie mokytojų profesinio tobulinimo, sudarant jiems sąlygas aktyviai dalyvauti bendradarbiavimo projektuose, bendruomenių veiklose ir specialiuose mokymuose.
 • Padėti mokytojams lavinti savo profesinius įgūdžius naudojantis IKT pedagoginiais ir bendradarbiavimo įrankiais.
 • Remti ir toliau plėtoti Europos mokytojų ir mokyklų tinklus.

Konkretūs programos uždaviniai:

 • Didinti naudotojų ir mokyklų skaičių portale www.etwinning.net, siekiant prisidėti prie programos „eTwinning“ plėtros.
 • Užtikrinti, kad naudotojai dalyvautų programos „eTwinning“ veiklose.
 • Teikti techninę ir pedagoginę pagalbą dalyvaujantiems mokytojams ir mokykloms.
 • Užtikrinti saugų ir kokybišką programos „eTwinning“ įgyvendinimą šalyje.
 • Prisidėti prie programos „eTwinning“ administravimo ir įgyvendinimo.

Lietuvos nacionalinės paramos tarnybos prioritetai 2017-2018 metais:

 1. Pritraukti į „eTwinning“ bendruomenę naujų vartotojų ir aktyvuoti „miegančius“ (neprisijungusius prie www.etwinning.net 1-erius metus ir daugiau), skatinant juos prisijungti prie jau sukurtų „eTwinning“ projektų arba kurti savo projektus.
 2. Didinti „eTwinning“ projektų kokybę.

Planuojamos veiklos:

 • Suorganizuoti 40 regioninių seminarų (20 per metus) ir 8 teminius seminarus internetu (4 per metus), skirtus partnerių suradimui, projektų registravimui ir internetinių įrankių pristatymui.
 • Suorganizuoti 6 vizitus (3 per metus) mokyklų vadovams į aktyvias „eTwinning“ mokyklas.
 • Finansuoti mažiausiai 75 mokytojų (per metus) paraiškas kelti kvalifikaciją seminaruose užsienyje.
 • Suorganizuoti 3 nacionalinio lygmens konkursus/kampanijas (per metus), skirtas mokiniams ir mokytojams.
 • 2017 m. suorganizuoti 3 d. nacionalinę konferenciją, skirtą „eTwinning“ ir „Erasmus+“ programų pristatymui.
 • Parengti pratybų sąsiuvinį, skirtą projekto planavimui, vykdymui ir rezultatų sklaidai.
 • Suorganizuoti nacionalinius apdovanojimus (kartą per metus), kuriuose apdovanoti mokytojus, gavusius Nacionalinius kokybės ženklelius.
 • Kasmet suorganizuoti nacionalinį „Geriausia eTwinning mokykla“ konkursą ir atrinkti 9 Lietuvos mokyklas (kasmet), kokybiškiausiai įgyvendinusias „eTwinning“ projektų veiklas, o konkurso nugalėtojams suorganizuoti nacionalinę mokinių stovyklą.
 • Stiprinti švietimo ir profesinio orientavimo sistemą, vykdant bendrą savivaldybių iniciatyvą su Švietimo ir mokslo ministerija bei projektu „Euroguidance“, nukreiptą į žemų mokinių pasiekimų gerinimą regionuose.
 • Bendradarbiauti su kitomis švietimo organizacijomis, siekiant plėtoti mokyklų ir mokytojų tinklų kūrimą Lietuvoje ir Europoje.

Planuojami pagrindiniai rezultatai:

 • mažiausiai 40 % naujų vartotojų, užsiregistravusių www.etwinning.net sukurs projektus ir ne mažiau kaip 60-imčiai % visų Lietuvos mokytojų, užsiregistravusių www.etwinning.net  teks po 1 projektą.
 • Mažiausiai 10 % užregistruotų projektų bus apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais.

Vykdytojas

Švietimo mainų paramos fondas

Kontaktai

Kilus klausimams dėl projekto „eTwinning“ įgyvendinimo, prašome kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt.

Projekto svetainės

www.etwinning.lt – nacionalinė svetainė
www.etwinning.net – europinis portalas.