EN

„Europass“

Projekto pavadinimas

„Europass“

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2018 m. sausio 01 d.
Veiklos pabaiga: 2021 m. kovo 31 d.

Projekto tikslai

Skatinti naudoti Europass dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.

Pagrindinės Europass projekto Lietuvoje veiklos yra šios:

 • vykdyti sklaidos veiklą, teikti informaciją apie Europass dokumentų gavimą, prieinamumą;
 • vykdyti sklaidą apie „Europass“ priemones darbdaviams;
 • konsultuoti Europass CV ir Europass kalbų paso dokumentų pildymo klausimais;
 • koordinuoti Europass mobilumo dokumento išdavimą;
 • bendradarbiauti su suinteresuotomis organizacijomis.

Projekto aprašymas

„Europass“ dokumentai – tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.

„Europass“ sudaro penki dokumentai:

 • „Europass“ CV (gyvenimo aprašymas);
 • „Europass“ kalbų pasas  (kalbų mokėjimo įsivertinimas);
 • „Europass“ mobilumo dokumentas  – įgytą tarptautinę patirtį mokantis, studijuojant, stažuojantis ar atliekant praktiką liudijantis dokumentas;
 • „Europass“ diplomo priedėlis  – aukštųjų mokyklų išduodamas priedas prie diplomo, kuriame lietuvių ir anglų kalbomis surašyti studijuoti dalykai, kreditų skaičius ir gauti balai;
 • „Europass“ pažymėjimo priedėlis  – dokumentas, kuriuo papildomas profesinio mokymo pažymėjimas ir paaiškinama, kokią profesiją žmogus yra įgijęs ir kokius darbus gali atlikti.

„Europass“ priemonės darbdaviams „Europass CV Select“ ir „Europass CV Connect“ – tai nemokamos priemonės, kurios palengvina naujų darbuotojų atranką ir CV duomenų apdorojimą.

Planuojami rezultatai

 • „Europass“ CV duomenų sisteminimo priemonių viešinimas darbdaviams.
 • Bendras „Europass“ ir Personalo valdymo profesionalų asociacijos renginys personalo specialistams.
 • „Europass“ istorinių Lietuvos asmenybių CV rengimas, www.istoriniaiCV.lt papildymas ir viešinimas.
 • Suinteresuotų asmenų konsultavimas „Europass“ dokumentų pildymo ir išdavimo klausimais.
 • „Europass“ Facebook profilio @EuropassLietuva administravimas.
 • Leidinys apie Europos Komisijos tinklus ir priemones, naudingus asmens mobilumui.
 • „Europass“ dokumentų pristatymas įvairiuose renginiuose.
 • „Europass“ dokumentų formų bei išdavimo proceso tobulinimas.
 • Bendradarbiavimas su suinteresuotomis organizacijomis ir kitų šalių „Europass“ centrais.

Išsamiau

www.europass.lt

www.europa.eu/europass/lt

Europass Lietuva Facebook profilis