Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Europass“

Projekto pavadinimas

„Europass“

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2021 m. balandžio 01 d.
Veiklos pabaiga: 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai

Skatinti naudoti „Europass“ platformą  bei jos įrankius, kurie padeda ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar studijuoti visose Europos Sąjungos šalyse.

Pagrindinės „Europass“ projekto Lietuvoje veiklos yra šios:

 • didinti „Europass“ platformos žinomumą bei skatinti jos naudojimą, teikti informaciją apie platformą bei jos įrankius;
 • teikti konsultacijas „Europass“ CV, „Europass“ mobilumo dokumentų pildymo klausimais;
 • didinti darbingo amžiaus žmonių (didžiausias dėmesys – 16-30 m. amžiaus jaunimui) žinias apie CV rengimą, pasiruošimą darbo pokalbiui ir susijusių kompetencijų tobulinimą;
 • bendradarbiauti su suinteresuotomis organizacijomis.

Projekto aprašymas

„Europass“ platforma ir jos įrankiai skatina žengti kitą žingsnį mokymosi ar karjeros kelyje:

 • padeda apmąstyti turimus įgūdžius ir patirtį;
 • siūlo tinkamų ir patikimų mokymosi ir darbo galimybių visoje Europoje;
 • supaprastina gyvenimo aprašymų ir motyvacinių laiškų rašymą, pateikdama iš anksto parengtas pildomas formas;
 • suteikia tikslios informacijos apie darbą ir mokymąsi Europoje;

Taip Europos Komisija padeda jums panaudoti visą savo potencialą ir rasti turimus įgūdžius ir patirtį atitinkančių galimybių visoje Europoje.

Planuojami rezultatai

 • Individualios ir grupinės konsultacijos suinteresuotiems asmenims CV pildymo, darbo pokalbių klausimais.
 • Suinteresuotų asmenų konsultavimas „Europass“ dokumentų pildymo ir išdavimo, „Europass“ platformos naudojimo klausimais.
 • „Europass“ platformos pristatymas įvairiuose virtualiuose bei gyvuose renginiuose.
 • Bendros „Europass“ ir „Euroguidance“ konferencijos organizavimas siekiant pristatyti EK įrankius, padedančius ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar studijuoti Europoje.
 • Bendros „Europass“ ir „Euroguidance“ konferencijos organizavimas siekiant pristatyti gerąsias europines profesinio orientavimo patirtis.
 • Edukacinių vaizdo filmukų rengimas ir sklaida „Karjeros kodo“ YouTube kanale.
 • „Europass“ Facebook profilio administravimas.
 • Bendradarbiavimas su suinteresuotomis organizacijomis ir kitų šalių „Europass“ centrais.

Finansavimas

Projektas bendrai finansuojamas iš „Erasmus+“ programos.

Išsamiau

www.europass.lt

www.europa.eu/europass/lt

Karjeros kodas (YouTube kanalas)

Europass Lietuva Facebook profilis