Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Europos kalbų ženklas“

Projekto pavadinimas

„Europos kalbų ženklas“

Veiklos trukmė

Veiklos pradžia: 2021 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2022 m. gruodžio 31 d.

Apie EKŽ

„Europos kalbų ženklas“ (EKŽ) – apdovanojimas, kuriuo siekiama paskatinti naujus kalbų mokymo(si) metodus ir iniciatyvas, taip pat skatinti kultūrinį sąmoningumą visoje Europoje.

„Europos kalbų ženklo“ apdovanojimas suteikiamas kartą per dvejus metus už novatoriškiausią kalbų mokymo projektą kiekvienoje iš programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių šalių. Europos kalbų ženklo iniciatyva apima visus švietimo ir mokymo sektorius.

Remiant tokias iniciatyvas vietos ir nacionaliniu lygmeniu, „Europos kalbų ženklu“ visų pirma siekiama didinti kalbų mokymo standartus Europoje. „Europos kalbų ženklo“ apdovanojimus paprastai teikia programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros.

Tikslai

  • Skatinti naujas kalbų mokymosi ir mokymo iniciatyvas įvairiose švietimo ir mokymo srityse, nepaisant amžiaus ir taikomų metodų.
  • Plėsti galimybes kuo plačiau susipažinti su naujomis vertingomis kalbos mokymo(si) technikomis.
  • Skleisti gerąją kalbinių projektų patirtį.

Planuojami rezultatai

  • Apdovanotos įdomiausios ir inovatyviausios Europos kalbų dienos iniciatyvos.
  • Dalyvavimas Daugiakalbystės olimpiadoje viešinant „Europos kalbų ženklo“ bei „Europass“ iniciatyvas.
  • „Europos kalbų ženklo“ iniciatyvos sklaida Lietuvoje.

EKŽ konkursas

Kas antrus metus visoje Europoje vyksta „Europos kalbų ženklo“ konkursas. Jis skirtas paminėti Europos kalbų dienai, pagerbti tuos, kurie savo veiklomis daug dėmesio skiria kalbų mokymuisi – ir gimtosios kalbos žinių stiprinimui, ir užsienio kalbų lavinimui. Konkurse dalyvauti gali visų švietimo sektorių organizacijos. Jos gali teikti tas veiklas, kurios jau yra įgyvendintos praeitais arba vykdomos einamaisiais metais. Nugalėtojas apdovanojamas „Europos kalbų ženklo“ sertifikatu bei galimybe dalyvauti tarptautinėje konferencijoje.

Kontaktai

Projektų koordinatorė Jurgita Melaikienė (jurgita.melaikiene@smpf.lt)

Projekto puslapis

Europos Komisijos puslapis, skirtas Europos kalbų ženklo iniciatyvos viešinimui