EN

Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra

Projekto pavadinimas

„Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“

Projekto trukmė

Pradžia – 2018 m. gegužės 31 d.

Pabaiga – 2021 m. gegužės 31 d.

Projekto tikslas

Didinti profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumą ir jos dalyvių tarptautinį judumą.

Projekto aprašymas

Projekto metu bus organizuojamos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo stažuotės į užsienį bei užsienio ekspertų vizitai į Lietuvą. Šių priemonių dėka bus padidintas profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumas ir jos dalyvių tarptautinis mobilumas. Projekto dalyviai patobulins profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojų profesines kompetencijas, kas sudarys prielaidas mokymo kokybei gerinti; praplės sąlygas ir paskatas profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojų mokymuisi visą gyvenimą. Už mobilumo veiklų organizavimą atsakingi projekto partneriai Tęstinio mokymo centrų asociacija ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

Įgyvendinant projektą bus apibrėžtos pagrindinės ilgalaikės Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros kryptys, užtikrinančios tvarų besimokančiųjų judumą, pateiktos priemonės joms įgyvendinti. Už tarptautiškumo plėtros profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietime dokumentų parengimą atsakingas Švietimo mainų paramos fondas.

Vykdytojai

Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto partneriai: Švietimo mainų paramos fondasTęstinio mokymo centrų asociacijaLietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

Finansavimas

Projektas bendrai finansuojamas iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto numeris 09.4.2-ESFA-V-715-04-0001.

Projekto tinklapis

Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra