EN

Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019 m.

Pareiginė alga, priedai ir priemokos eurais, neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Aukščiausio lygmens vadovai

4 3146 4 3355 4 3502

Struktūrinio padalinio vadovai

4 2624 4 2504 4 2669

Projektų koordinatoriai

30 1743 32 1852 34 1927

Specialistai

19 1942 20 1971 22 2048

Asistentai

4 1413 3 1538 3 1630