EN

Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m.

Pareiginė alga, priedai ir priemokos eurais, neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Aukščiausio lygmens vadovai

4 3602 4 3505

Struktūrinio padalinio vadovai

5 2653 5 2719

Projektų koordinatoriai

43 2041 43 1884

Specialistai

24 2223 25 2182

Asistentai

3 1712 3 1751