Švietimo mainų paramos fondas

EN

Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m.

Pareiginė alga, priedai ir priemokos eurais, neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Aukščiausio lygmens vadovai

4 3975

Struktūrinio padalinio vadovai

5 3285

Projektų koordinatoriai

42 2194

Specialistai

25 2546

Asistentai

3 1957