Švietimo mainų paramos fondas

EN

Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m.

Pareiginė alga, priedai ir priemokos eurais, neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

2023 m.

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Aukščiausio lygmens vadovai

4 3839

Struktūrinio padalinio vadovai

4 3463

Projektų koordinatoriai

30 2111

Specialistai

22 2599

Asistentai

3 2130